PISA 2012. - Osvrt na nedavno objavljene rezultate

16. 04. 2014.
Programme for International Student Assessment (PISA) nedavno je objavio rezultate međunarodnog testiranja učenika provedenog 2012.g.

PISA je program međunarodne procjene znanja i vještina učenika u dobi od 15 do 16 godina koji se provodi svake tri godine u zemljama članicama i zemljama partnerima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak (OECD). To je najveće međunarodno obrazovno istraživanje koje ispituje znanje i kompetencije učenika u tri glavna područja – čitanju, matematici i prirodoslovnoj pismenosti, a 2012. godine provodilo se i testiranje sposobnosti rješavanja problematskih zadataka (problem solving).

PISA je program koji testira i procjenjuje opseg znanja koje su 15-godišnjaci usvojili, a koje je ključno za uspješno snalaženje u suvremenom svijetu. Ovaj se program ponosi svojim načelima procjene, koja ne uzimaju u obzir samo mogućnost učenika da reproducira usvojeno znanje, već i njegove sposobnosti da primijeni usvojeno znanje u različitim situacijama i uvjetima, kako u školi, tako i izvan nje. Ovaj pristup PISA je usvojila na temelju činjenica da se u suvremenom društvu od samog znanja više vrednuje ono što pojedinac s tim znanjem može učiniti.

U međunarodnom testiranju provedenom 2012. godine sudjelovale su 34 zemlje članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak i 31 zemlja partner (među kojima je i Hrvatska), te je brojkom od 65 zemalja sudionica testiranje pokrilo čak 80 % svjetske ekonomije. U testiranju sposobnosti rješavanja problematskih zadataka, koje nije obavezno, sudjelovale su 44 zemlje.
 

Hrvatska je u PISA testiranju sudjelovala čak tri puta do sada (2006., 2009. i 2012.g.), a 2012. godine sudjelovala je i u novom testiranju sposobnosti rješavanja problematskih zadataka. Rezultati učenika i učenica hrvatskih srednjih škola nažalost su u sva tri ciklusa bili ispod prosjeka zemalja OECD-a u svim testiranim područjima. U detaljnijoj analizi koju je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta velika je razlika vidljiva u razini pismenosti između učenika strukovnih škola i gimnazija. Djevojčice su tradicionalno bolje od dječaka u području čitalačke pismenosti, a dječaci su pak bolji u matematici. Zanimljiv je podatak da su djevojke postigle nešto bolje rezultate na području prirodoznanstvene pismenosti od dječaka.

Ukupno gledano, stoji u izvješću MZOS-a, Hrvatska je među zemljama koje ne bilježe nikakvu promjenu u odnosu na prethodne cikluse. Prema riječima ministra Željka Jovanovića, takvi su rezultati očekivani, jer ni u hrvatskom obrazovnom sustavu nije došlo do značajnih promjena u posljednjih osam godina. Ministar ističe da se „krenulo u izvedbu novih strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, kako bi na temelju ovakvih rezultata vidjeli na koji je način moguće učiniti promjene u hrvatskom obrazovnom sustavu“.

Hrvatska će, kao zemlja koja bilježi izuzetno velik odaziv učenika za ovo međunarodno testiranje, sudjelovati i u sljedećem ciklusu testiranja koje će se provesti 2015.g.