Hrvatska krijesnica

NAPOMENA: Metodički priručnici i dodatni sadržaj za učitelje nalazi se na dnu stranice!

 

 

Udžbeničke komplete Hrvatska krijesnica možete prelistati na sljedećim linkovima:

Hrvatska krijesnica: udžbenik hrvatskog jezika za 5. razred osnovne škole

Hrvatska krijesnica: udžbenik hrvatskog jezika za 6. razred osnovne škole

Hrvatska krijesnica: udžbenik hrvatskog jezika za 7. razred osnovne škole

Hrvatska krijesnica PONAVLJALICA

 

Traži se novo znanje za novo doba
Hrvatska krijesnica daje jedan od putova prema novom znanju za novo doba. Novo znanje za novo doba pretpostavlja aktivni odnos prema stvarima, a ne pasivno prihvaćanje gotovih rješenja.

Tomu je prilagođen metodički instrumentarij ovoga udžbenika:

 • ispiši riječi koje pripadaju razgovornom jeziku mladih, a zatim ih napiši standardnim književnim jezikom,
 • napiši literarni sastavak na zadanu temu,
 • preobliku genitive u pridjeve,
 • dvije male i korisne aplikacije na kraju svakog nastavnog sadržaja: Dobro je znati i Pravopisni kutak.

Kao rijetko koji udžbenik hrvatskoga jezika Hrvatska krijesnica dobrodošla je pomoć učenicima i učiteljima hrvatskoga jezika pri ostvarivanju temeljnoga nastavnog cilja propisanoga Nastavnim planom i programom za hrvatski jezik – a to je osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju u svim priopćajnim situacijama u kojima se može zateći učenik osnovne škole.

Udžbenik i vježbenica bit će učenicima i učiteljima radni materijali za poticanje učeničke aktivnosti, istraživačkoga pristupa pri percepciji jezičnih zakonitosti hrvatskoga jezika i također dobar predložak za samostalno utvrđivanje gradiva.

Dobro, jednostavno i pregledno osmišljeno!

Udžbenički komplet sadrži:

 • Udžbenik
 • Radnu bilježnicu
 • Priručnik za učitelje
 • Ponavljalicu
 • Zbirku zadataka
 • Pravopisne razglednice
 • Slikokaze
 • Ispite znanja
 • Radnu bilježnicu za dopunski i individualizirani rad
 • Ispite znanja za dopunski i individualizirani rad
 • Zbirke testova za dodatni rad
 • Interaktivni CD
 • Plakate
Preuzmi sadržaj za učitelje:
Plan i program za Hrvatski jezik (.doc + .pdf) Preuzmi (zip - 1.02MB ) Priručnik Hrvatska čitanka 5 Preuzmi (zip - 19.27MB )
Priručnik Hrvatska čitanka 6 Preuzmi (zip - 36.29MB ) Priručnik Hrvatska čitanka 7 Preuzmi (zip - 24.37MB )
Priručnik Hrvatska čitanka 8 Preuzmi (zip - 18.06MB ) Priručnik Hrvatska krijesnica 5 Preuzmi (zip - 5.95MB )
Priručnik Hrvatska krijesnica 6 Preuzmi (zip - 5.91MB ) Priručnik Hrvatska krijesnica 7 Preuzmi (zip - 6.70MB )
Priručnik Hrvatska krijesnica 8 Preuzmi (zip - 11.45MB ) Hrvatska krijesnica 5: rješenja RB Preuzmi (pdf - 39.29MB )
Hrvatska krijesnica 6: rješenja RB Preuzmi (zip - 52.90MB ) Hrvatska krijesnica 7: rješenja RB Preuzmi (zip - 72.31MB )
Hrvatska krijesnica 8: rješenja RB Preuzmi (zip - 64.84MB )
Zatraži nastavne sadržaje kod svog promotora!