Medicinska biblioteka

Principi biomehanike Vasilije Nikolić, Mladen Hudec Cijena: 708.75 kn Kupi
Osnove obiteljske medicine Robert E. Rakel Cijena: 612.00 kn Kupi Prelistaj Kompendij neurokirurgije Josip Paladino Cijena: 80.10 kn Kupi Prelistaj Ortopedija Marko Pećina Cijena: 265.00 kn Kupi Prelistaj
Otorinolaringologija Željko Bumber, Vladimir Katić, Marija Nikšić-Ivančić, Boris Pegan, Vlado Petric, Nikola Šprem Cijena: 319.50 kn Kupi Prelistaj Lokalna i provodna anestezija Predrag Keros, Višnja Majerić - Kogler Cijena: 89.10 kn Kupi Prelistaj Križobolja Predrag Keros, Božidar Ćurković Cijena: 44.10 kn Kupi Prelistaj Pedijatrijska gastroenterologija Fedor Raić, Ana Votava-Raić i suradnici Cijena: 69.00 kn Kupi Prelistaj
Pedijatrija 1,2 Ljiljana Zergollern, Ž. Reiner-Banovac, Ingeborg Barišić, Darko Richter, A. Votava-Raić i suradnici Cijena: 269.10 kn Kupi Prelistaj Nazivlje u ginekologiji i porodništvu Ante Dražančić Cijena: 49.00 kn Kupi Prelistaj Temelji anatomije čovjeka Predrag Keros, Marko Pećina, Mirjana Ivančić-Košuta Cijena: 93.56 kn Kupi Prelistaj 3D ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu Eberhard Merz Cijena: 238.50 kn Kupi Prelistaj
Moždani krvotok - klinički pristup Vida Demarin Cijena: 76.50 kn Kupi Prelistaj Funkcijska anatomija lokomotornog sustava Predrag Keros, Marko Pećina Cijena: 235.31 kn Kupi Prelistaj Kirurgija Tomislav Šoša, Željko Sutlić, Zdenko Stanec, Ivana Tonković i suradnici Cijena: 495.00 kn Kupi Prelistaj Ginekologija Velimir Šimunić Cijena: 552.82 kn Kupi Prelistaj
Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata Vladimir Katić, Drago Prgomet i suradnici Cijena: 282.56 kn Kupi Prelistaj Interna medicina - 3. izdanje Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić Cijena: 450.00 kn Kupi Prelistaj Interna medicina - 4. izdanje Božidar Vrhovac, Branimir Jakšić, Željko Reiner, Boris Vucelić Cijena: 899.10 kn Kupi Prelistaj Klinička anatomija abdomena Vasilije Nikolić, Predrag Keros Cijena: 107.00 kn Kupi Prelistaj
Medicinska biblioteka
Zatraži nastavne sadržaje kod svog promotora!