Slikokazi za 7. razred

Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik u 7. razredu – Hrvatska krijesnica.  

 

Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodički predložak, tekst  lingvometodičkoga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same nastavne jedinice, Male jezične tajne (kako bolje razumjeti i naučiti jezične zakonitosti), izborni sadržaji pod naslovom Dobro je znati, Pravopisni i pravogovorni kutak. 

 

Svaki slikokaz sadrži i sintezu naučenoga u rubrici Ponovimo, te zadatke za kratku vježbu u obliku nastavnih listića.

Preuzmi sadržaj za učitelje:
Rastavna rečenica Preuzmi (pptx - 2.79MB ) Objektna rečenica Preuzmi (pptx - 3.43MB )
Objekt Preuzmi (pptx - 3.77MB ) Nezavisnosložene rečenice Preuzmi (pptx - 3.27MB )
Neodređene zamjenice Preuzmi (pptx - 4.80MB ) Naglasci Preuzmi (pptx - 3.88MB )
Načinska rečenica Preuzmi (pptx - 3.44MB ) Mjesna rečenica Preuzmi (pptx - 3.06MB )
Jednostavna rečenica Preuzmi (pptx - 2.67MB ) Isključna rečenica Preuzmi (pptx - 5.36MB )
Atributna rečenica Preuzmi (pptx - 3.07MB ) Atribut Preuzmi (pptx - 3.36MB )
Povijest jezika Preuzmi (pptx - 8.26MB ) Predikatna rečenica Preuzmi (pptx - 2.86MB )
Priložne oznake Preuzmi (pptx - 3.24MB ) Apozicija Preuzmi (pptx - 4.69MB )
Zavisnosložena rečenica Preuzmi (pptx - 3.15MB ) Zaključne rečenice Preuzmi (pptx - 5.25MB )
Vremenske rečenice Preuzmi (pptx - 3.08MB ) Upitne i odnosne zamjenice Preuzmi (pptx - 3.53MB )
Suprotna rečenica Preuzmi (pptx - 3.20MB ) Subjektna rečenica Preuzmi (pptx - 3.53MB )
Složena rečenica Preuzmi (pptx - 4.87MB ) Sastavna rečenica Preuzmi (pptx - 2.81MB )
Samoznačne i suznačne riječi Preuzmi (pptx - 4.13MB ) Rastavna rečenica Preuzmi (pptx - 2.79MB )
Zatraži nastavne sadržaje kod svog promotora!