Slikokazi za 8. razred

Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik Hrvatska krijesnica.  

 

Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodički predložak, tekst  lingvometodičkoga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same nastavne jedinice, Male jezične tajne (kako bolje razumjeti i naučiti jezične zakonitosti), izborni sadržaji pod naslovom Dobro je znati, Pravopisni i pravogovorni kutak. 

 

Svaki slikokaz sadrži i sintezu naučenoga u rubrici Ponovimo, te zadatke za kratku vježbu u obliku nastavnih listića. 

Preuzmi sadržaj za učitelje:
Frazemi Preuzmi (pptx - 6.38MB ) Glagolski prilozi Preuzmi (pptx - 5.76MB )
Kraćenje i duljenje Preuzmi (pptx - 5.87MB ) Kratice Preuzmi (pptx - 5.45MB )
Nastajanje riječi posuđivanjem Preuzmi (pptx - 6.15MB ) Nastajanje riječi posuđivanjem značenja Preuzmi (pptx - 5.85MB )
Nepostojani a i jotacija Preuzmi (pptx - 6.64MB ) Osnovna obilježja hrvatskih narječja Preuzmi (pptx - 6.63MB )
Podjela glasova po mjestu tvorbe Preuzmi (pptx - 6.32MB ) Glasovi Preuzmi (pptx - 7.53MB )
Izricanje istovremenosti i prijevremenosti Preuzmi (pptx - 6.25MB ) Izricanje pogodbe mogučnosti i želje Preuzmi (pptx - 6.22MB )
Povijest jezika Preuzmi (pptx - 9.32MB ) Riječi jednaka oblika Preuzmi (pptx - 5.26MB )
Sibilarizacija i palatalizacija Preuzmi (pptx - 5.79MB ) Upravni govor Preuzmi (pptx - 5.61MB )
Veliko slovo u višeriječnnim imenima Preuzmi (pptx - 7.75MB ) Višestruko složena rečenica Preuzmi (pptx - 5.84MB )
Zavičajni govor Preuzmi (pptx - 6.21MB ) Jednačenje i ispadanje glasova Preuzmi (pptx - 6.04MB )
Podrijetlo riječi Preuzmi (pptx - 6.49MB )
Zatraži nastavne sadržaje kod svog promotora!