Slikokazi za 6. razred

Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik u svim razredima osnovne škole - Hrvatska krijesnica.  

 

Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodički predložak, tekst  lingvometodičkoga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same nastavne jedinice, Male jezične tajne (kako bolje razumjeti i naučiti jezične zakonitosti), izborni sadržaji pod naslovom Dobro je znati, Pravopisni i pravogovorni kutak.

 

Svaki slikokaz sadrži i sintezu naučenoga u rubrici Ponovimo, te zadatke za kratku vježbu u obliku nastavnih listića.

Preuzmi sadržaj za učitelje:
Vrste predikata Preuzmi (pptx - 3.81MB ) Glagoli po predmetu radnje Preuzmi (pptx - 4.54MB )
Futur prvi Preuzmi (pptx - 4.80MB ) Futur drugi Preuzmi (pptx - 5.25MB )
Imperfekt Preuzmi (pptx - 3.85MB ) Infinitiv Preuzmi (pptx - 4.14MB )
Aorist Preuzmi (pptx - 4.36MB ) Kondicional Preuzmi (pptx - 4.45MB )
Osobne zamjenice Preuzmi (pptx - 4.04MB ) Perfekt Preuzmi (pptx - 4.96MB )
Počeci hrvatske pismenosti Preuzmi (pptx - 29.26MB ) Glagoli po vidu Preuzmi (pptx - 3.70MB )
Gl. pridjevi i gl. imenica Preuzmi (pptx - 4.61MB ) Veliko početno slovo Preuzmi (pptx - 3.10MB )
Stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta Preuzmi (pptx - 2.96MB ) Rečenični i prevopisni znakovi Preuzmi (pptx - 3.03MB )
Prezent Preuzmi (pptx - 5.18MB ) Pokazne zamjenice Preuzmi (pptx - 3.91MB )
Posvojne zamjenice Preuzmi (pptx - 3.68MB ) Povratna zamjenica Preuzmi (pptx - 3.84MB )
Povratno-posvojna zamjenica Preuzmi (pptx - 3.19MB ) Pravopisni znakovi Preuzmi (pptx - 2.97MB )
Imperativ Preuzmi (pptx - 3.62MB ) Pluskvamperfekt Preuzmi (pptx - 7.21MB )
Zatraži nastavne sadržaje kod svog promotora!