Priručnik pedagoške dokumentacije

Područje rada školskoga pedagoga je široko i dotiče se mnogih područja rada u školi. Uz planiranje i programiranje; praćenje; analizu i vrednovanje odgojnoobrazovnoga rada u školi; neposrednim radom s učenicima, učiteljima i roditeljima; organizacijom kulturne, zdravstveno-socijalne djelatnosti škole, stručnoga usavršavanja stručni suradnici pedagozi i učitelji svih nastavnih područja bave se i vođenjem pedagoške dokumentacije o osobnome radu i praćenjem vođenja pedagoške dokumentacije škole. Vođenje dokumentacije o radu i evidentiranje rada obuhvaća važan dio rada pedagoga i učitelja.

Pedagoška dokumentacija s kojom se susreće školski pedagog u svojemu radu veoma je raznolika. Velik dio pedagoške dokumentacije, tzv. formalne dokumentacije, propisan je zakonom i pravilnicima. U tim je dokumentima propisan način
njezina vođenja, zaštite i pohranjivanja.

Zakoni i propisi koji reguliraju sadržaj pedagoške dokumentacije su sljedeći.

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  • Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Osim formalne pedagoške dokumentacije školski se pedagog susreće i s nizom dokumenata kao što su preporuke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, prosvjetnih savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje, udruga i osobna dokumentacija školskoga pedagoga. Želja nam je bila da ovim Priručnikom olakšamo rad navedenih djelatnika odgojno-obrazovnoga procesa te im odgovorimo na veći dio pitanja.

Sigurni smo da postoje pitanja koja nismo obuhvatili sadržajem Priručnika no, odgojno-obrazovni proces vrlo je dinamičan i promjenjiv pa će se na nova pitanja, koja će se nametati u svakodnevnome radu, pokušati odgovoriti u nekim novim priručnicima namijenjenim prosvjetnim djelatnicima. Ovim smo Priručnikom željeli pomoći pedagogu i učitelju da se lakše snađe u jednom vrlo važnom dijelu svojega rada.

Priručnik je dobar materijal i za sve učitelje i stručne suradnike koji započinju s radom u odgojno-obrazovnome procesu. Navedeni prilozi rezultat su dugogodišnjega rada pedagoga i samo su dio dokumentacije nastale u pedagoškoj praksi. Rabeći u tekstu nazive pedagog, učitelj, ravnatelj, učenik, podrazumijevali smo oba spola.