Pearson i Hueber konferencije u Zagrebu!

Naklada Ljevak službeni je zastupnik Pearson Longman i Hueber udžbenika i materijala za poučavanje stranih jezika za Hrvatsku, a 7. ožujka Vas poziva na Pearson i Hueber konferencije u Zagrebu!

Pearson Longman jedan je od vodećih svjetskih izdavača udžbenika i materijala za poučavanje engleskog jezika, a na 13. Pearson konferenciju u Zagreb dovodi stručnjake Philipa Warwicka i Piotra Steinbricha koji će održati zanimljive radionice za učitelje i profesore engleskog jezika.

Hueber je njemačka izdavačka kuća koja je posljednjih 50 godina svojim programom učenja i poučavanja njemačkog kao stranog jezika u samom vrhu najkvalitetnijih svjetskih nakladnika. Na Hueber konferenciji u Zagrebu predstavit će svoje udžbenike za poučavanje njemačkog jezika poput Menschen, Sicher! i Beste Freunde.

Više podataka o programu konferencija, sudionicima i rasporedu radionica pogledajte na:

http://ljevak.hr/knjizni-blog/prikazi-1-/blog-125-pearson-i-hueber-konferencije-u-zagrebu/stranica-1