Slavimo 10 godina - sudjelujte u literarnom natječaju O D J E C I

Drage učenice, dragi učenici, poštovane učiteljice, poštovani učitelji, pozivamo vas da i ove godine sudjelujete u
LITERARNOM NATJEČAJU

O D J E C I


Tražimo najbolje literarne radove učenica i učenika od V. do VIII. razreda, napisane na satu Hrvatskoga jezika ili na sastanku literarne skupine ove školske godine (2014./2015.).

Pozivamo učiteljice i učitelje Hrvatskoga jezika da, prema vlastitome izboru, pošalju najbolje literarne radove svojih učenika na adresu Naklade LJEVAK.

Vodeći se kriterijem autonomnosti učiteljica i učitelja, odlučili smo da teme pismenih radova odabiru samostalno, sukladno vlastitomu planu rada.


Nagrađujemo tri najbolja literarna rada te po jedan rad koji u svakoj županiji svojom kvalitetom zaslužuje posebnu pohvalu.


Nagradu će primiti učenica/učenik, učiteljica/učitelj te škola koju učenica/učenik pohađa. Na svakom radu treba navesti ime i prezime učenice/učenika, razred, ime i prezime učiteljice/učitelja, ime škole, grad i županiju. Na papir treba otisnuti pečat škole.

Molimo vas da radove šaljete u tiskanom obliku, a poželjno je i u digitalnom obliku na adresu skole@naklada-ljevak.hr


Pismene radove s naznakom "za natječaj" možete poslati do 15. 4. 2015. na adresu:

Naklada Ljevak, Kopačevski put 1C, 10000 Zagreb