Dan Organizacije ujedinjenih naroda

"Mi, ujedinjeni narodi, odlučni smo sačuvati buduća pokoljenja od užasa rata, koji je dva puta u tijeku našeg života donio čovječanstvu neopisive patnje, i potvrditi vjeru u osnovna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost ljudske ličnosti, u ravnopravnost muškarca i žene, velikih i malih naroda."U svijetu nakon Drugog svjetskog rata, glavno pitanje obnove i daljnjeg razvoja bilo je pitanje uspostave mira i prijateljskih odnosa među zemljama svijeta. Do tada je u toj ulozi nastupala organizacija Liga naroda, osnovana 1919. godine, koja je do završetka rata postala gotovo sasvim neučinkovita. Na njezino je mjesto 1945. godine došla Organizacija ujedinjenih naroda.

Ciljevi i smjer budućeg razvoja svijeta - mir i stabilnost u svijetu, ekonomska suradnja i dobrosusjedski odnosi među zemljama, zajedno s temeljnim vrijednostima kao što su tolerancija, poštivanje ljudskih prava i promicanje osnovnih sloboda čovjeka, zapisani su u osnivačkoj Povelji Ujedinjenih naroda, potpisanoj 26. lipnja 1945. godine u San Franciscu.

Povelja je stupila na snagu 24. listopada iste godine, nakon što ju je prihvatilo više od 50 zemalja svijeta, a Organizacija ujedinjenih naroda, skraćeno UN, postala je međunarodna organizacija za održavanje mira u svijetu. UN je 2011. godine brojio 193 zemlje članice, što su gotovo sve međunarodno priznate države svijeta.