116. godišnjica rođenja Mije Mirkovića

Mijo Mirković dugo je bio nepoznat široj javnosti jer je pisao pod pseudonimom Mate Balota. Ovaj ekonomist i književnik rođen je u Rakalju 28. rujna 1898., a umro je u Zagrebu 17. veljače 1963. godine.

Pohađao je Carsku i kraljevsku Veliku državnu gimnaziju u Pazinu koja je bila prva takva hrvatska ustanova u Istri. Nakon Prvog svjetskog rata radio je kao novinar i urednik Hrvatskog lista. Studirao je filozofiju I slavistiku u Zagrebu I Beogradu, ekonomske i društvene znanosti u Berlinu I Frankfurtu na Majni, gdje je doktorirao 1923. godine. Široko obrazovanje omogućilo mu je djelovanje u mnogim mjestima, a posjećivao je europska sveučilišna I znanstveno-kulturna središta. Koliko mu je obrazovanje pružilo različite mogućnosti, toliko je s druge strane, zbog svojih stajališta, često bio uhićen i zatvaran.

Tijekom svog književnog stvaralaštva proučavao je život i djelo Matije Vlačića Ilirika, a tridesete godine 20. stoljeća urodile su mnogim njegovim književnim djelima, primjerice zbirka stihova Dragi kamen, roman Tijesna zemlja, monografija Pula je Pula. Bio je i najpoznatije i najznačajnije istarsko ime u nacionalnoj književnosti 20. stoljeća. Napisao je i objavio pedesetak pjesama u kojima se bavio idejnim problemima i egzistencijalnim pitanjima. Odnos prema stihu, versifikaciji i metrici nepredvidljiv je i vrlo slobodan, kao i odnos prema jeziku i njegovim gramatičko-pravopisnim zakonitostima, bez obzira je li pisao na narječju ili književnom standardom jeziku.Tematski okvir njegova djela čine socijalna težačka bijeda, ljubavno-intimna tematika, izdomništvo i emigrantske sudbine, povijest reminiscencije, majka i kršćanski elementi, putovanja, more, svijet djetinjstva i nacionalne teme. 

Bio je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, redoviti član JAZU, a zatim I glavni tajnik. Bio je i jedan od najplodnijih ekonomskih pisaca između dvaju svjetskih ratova, a napisao je niz ekonomskih i stručnih djela o politici, trgovini I razvoju ekonomije. Zaslužan je za osnivanje današnjeg Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli. 

Pokopan je u rodnom Raklju, gdje se njemu u spomen od 1968. održavaju Susreti na dragom kamenu. Mijo Mirković je nagrađivan za znanstvena dostignuća i književno stvaralaštvo, prevođen je i zastupljen u mnogim antologijama hrvatskog pjesništva, u novije doba i antologijama proze.

Izvor: http://www.istrapedia.hr/hrv/296/mirkovic-mijo-mate-balota/istra-a-z/