Europski dan jezika

Vijeće Europe i Europska unija 2001. godine organizirale su Europsku godinu jezika. Ova uspješna manifestacija zadobila je pozornost milijuna ljudi u čak 45 zemalja koje su se priključile slavljenju jezične i kulturne raznolikosti Europe i promicanju učenja jezika. Nakon uspjeha Europske godine jezika, Vijeće Europe proglasilo je 26. rujna Europskim danom jezika!

Europski dan jezika slavi se već 13 godina s ciljem promicanja i njegovanja bogate jezične raznolikosti Europe, poticanja učenja jezika i razvoja međukulturalnog razumijevanja. 

U današnje vrijeme sve veće povezanosti i mobilnosti, kada su mogućnosti studiranja, usavršavanja ili rada u drugoj zemlji veće nego ikada, nepoznavanje jezika je još uvijek jedna od glavnih prepreka koja stoji na putu ostvarenja ovih mogućnosti. Poznavanje nekoliko stranih jezika polako postaje uvjetom za pronalazak zaposlenja u svim zemljama Europe – poznavanje samo materinjeg jezika više nije dovoljno.

U Europi postoji preko 200 jezika – bogatstvo koje treba njegovati i promicati, a učenje jezika otvara nova vrata i za mlade i za starije osobe – nikada niste prestari da biste naučili jezik! Danas je učenje stranih jezika dostupnije nego ikada – kako kroz službeno obrazovanje u školama i centrima stranih jezika, tako i putem Interneta i pomoću cijelog niza proizvoda osmišljenih samostalnom učenju. 

Učenje jezika otvara vrata u sasvim novi svijet strane kulture, načina života i načina ophođenja s drugim ljudima! Pridružite se slavlju Europskog dana jezika – kako se priključiti i na koje sve načine možete obilježiti ovaj dan pogledajte ovdje!