„Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski sloj najbolji je primjer kako se zajedničkom globalnom akcijom mogu ispraviti posljedice negativnog ljudskog utjecaja na okoliš. Ukidanjem proizvodnje i potrošnje štetnih tvari ne samo da je zaustavljeno daljnje oštećivanje ozonskog sloja, nego se on oporavlja. Prema najnovijem izvješću UN-a predviđa se da će se ozonski omotač oporaviti do 2050. godine. No naš posao još nije gotov. Nastavljamo dalje, uvođenjem novih, zelenih, tehnologija. Među njima su i novi klimatizacijski uređaji s tvarima koje ne oštećuju ozonski sloj. Pokrenuli smo 6,5 milijuna kuna vrijedan projekt zamjene klimatizacijskih uređaja u javnim institucijama i ustanovama te smo nabavili demonstracijske klima uređaje za obuku učenika u 8 srednjih strukovnih škola.“ – izjava je ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića.

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski sloj najuspješniji je međunarodni sporazum o zaštiti okoliša. Danas broji 197 zemalja članica, a Hrvatska je jedna od članica protokola još od 1991. godine. Poštivanje smjernica Montrealskog sporazuma u Hrvatskoj je uređeno Zakonom o zaštiti zraka i Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima. 

Glavni cilj smjernica Montrealskog sporazuma je suzbijanje uporabe tvari koje oštećuju ozonski sloj kako u industriji i proizvodnji, tako i u svakodnevnom životu. Tvari štetne po ozonski sloj najčešće su se koristile u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, u protupožarnim sustavima i aparatima, laboratorijima i poljoprivredi. 

U Hrvatskoj je odobreno 15 projekata unutar Nacionalnog programa za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, a do danas ih je završeno 9. Sama tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja – Misija se nastavlja – upućuje na nužnost i važnost kontinuiranog rada na suzbijanju uporabe tvari štetnih po ozonski sloj – sloj atmosfere koji je od presudne važnosti za održanje prirode i zdravlje čovjeka.


Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode