Pearson - Always Learning!

Pearson, ime pod kojim su se ujedinile izdavačke kuće Pearson i Longman, više od 300 godina vodeći je izdavač materijala za podučavanje engleskog jezika u svijetu, što su prepoznale i hrvatske škole koje svoje programe provode po udžbenicima New Success i Choices.

No, Pearson nudi više od srednjoškolskih udžbenika i materijala – u ponudi možete pronaći potpune programe za učenje jezika za sve dobne skupine, pripremne materijale za polaganje međunarodno priznatih ispita, rječnike, vodiče kroz gramatiku te široku ponudu udžbenika za poslovni engleski jezik.

Pogledajte što nudi Pearson na stranicama Knjižare Ljevak i Ljevak Školskog odjela!

Više o Pearsonu na stranicama Pearson Hrvatska.