Geografija turizma

Turizam je kompleksna društvena pojava duge tradicije i brojnih funkcija. Pojave slične turizmu sežu od antičkog razdoblja, a u današnje vrijeme statistika Svjetske turističke organizacije bilježi više od milijardu međunarodnih turističkih dolazaka na Zemlji. Nikada u prošlosti toliki putnici nisu prelazili granice svojih država, zbog turističkih motiva, kao danas. Definiran kao skup odnosa i pojava vezanih za aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan naselja svoga stalnog boravka, duže od jednog, a kraće od godinu dana, postao je predmetom znanstvenih istraživanja brojnih znanosti, među njima i geografije. Predmet istraživanja Geografije turizma jest turizam kao prostorna pojava, odnosno faktori razvoja turizma, turistička kretanja u svijetu te pozitivne i negativne posljedice preobražaja pejzaža i stanovništva.Kanadska vikendica na jednom od otoka iz arhipelaga Thousand Islands na rijeci St. Lawrence


Turizam je globalni proces prostornih kretanja s društvenim, ekonomskim (gospodarskim), političkim, kulturnim i prostornim uzrocima i posljedicama. Postao je dio želja, navika i potreba pojedinaca i naroda, pri čemu blagostanje jednih donosi razvoj drugima. Nekada je turizam bio privilegij pojedinaca, a danas je mogućnost mnogih, pa se stoga odlikuje masovnošću. O turizmu ovise i na turizam utječu brojne ljudske djelatnosti. Turizam izaziva izravne i neizravne, vidljive i nevidljive te povratne utjecaje na okoliš, gospodarstvo i stanovništvo.

Budući da su temeljni zadaci geografije turizma, između ostaloga, proučavanje faktora turističkih kretanja i izdvajanje glavnih turističkih područja, u ovoj se knjizi razlikuju velike turističke regije na globalnoj razini, njihove subregije te pojedine države unutar kojih se izdvajaju manje regionalne cjeline.

Udžbenik je sastavljen od četiri poglavlja. U prvom se analizira pojam regije i regionalizacije, u drugom
turističko-geografska regionalizacija svijeta, a u trećem je prikazan osvrt na međunarodni turizam u svijetu. Četvrto poglavlje je najopsežnije i unutar njega se izdvajaju globalne turističke regije (Angloamerika, Latinska Amerika, Australija s
Oceanijom, Orijent, Indijski potkontinent, Pacifička Azija i Europa) i njihove subregije.

Sadržaj ove knjige namijenjen je ponajprije studentima koji proučavaju turističko-geografske nastavne sadržaje na sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, kao i onima na visokoškolskim stručnim studijima. Koristit će učiteljima i nastavnicima geografije u osnovnim i srednjim školama i svima koje zanima turizam.

Iz predgovora knjige "Geografija turizma" autora Z. Curića, N. Glamuzine i V. T. Opačića
Trolltunga, stijena iznad jezera Ringedalsvatneta, Norveška