Nova škola

Nova škola
Nova škola priprema učenice/učenike za život u uvjetima digitalizacije, informatizacije, globalizacije, demokracije, višejezičnosti, višekulturnosti i pluralizma. 
Posebno se ističe uloga igre kao pedagoškog sredstva u predškolskome odgoju i razvijanju dječjega stvaralaštva.
"Temeljna karakteristika nove hrvatske škole označena je sintagmom “pluralizam života i rada u školi”.
Ističu se nove strategije učenja i poučavanja utemeljene na novim metodičkim teorijama, posebno na teoriji “nova kuća učenja”,
koja afirmira suradničko učenje i samoodgovornost u učenju."
- iz knjige D. Rosandića Obrazovni kurikulumi, standardi i kompetencije

Veliki prodor informacijske i komunikacijske tehnologije otvara mogućnosti u obrazovnom procesu, ali prodor tehnologije ne treba shvatiti kao prijetnju nego kao priliku.

Naši udžbenici već dugi niz godina imaju značajno mjesto u osnovnim školama visokom produkcijom i kvalitetom te nizom popratnih sadržaja kao što su zvučne čitanke, interaktivni CD-i, slikokazi, plakati i dr.  

Naklada Ljevak sustavno će integrirati nove trendove u svoje udžbeničke projekte kako bi odgovorili na izazove digitalnog doba.

Predstavljamo vam novi projekt digitalnog sadržaja koji će objediniti postojeći multimedijalni sadržaj iz udžbeničkog kompleta te nastavne jedinice povezati s novim aktualnim sadržajima!