Odabrani primjeri za dodatnu nastavu geografije

Odabrani primjeri za dodatnu nastavu geografije

Dodatna nastava geografije poseban je izazov učiteljima geografije i učenicima koji u njoj sudjeluju jer se temelji na novoj paradigmi učenja, usmjerenoj na učenika, njegove individualne stilove učenja, individualni napredak na temelju uloženih napora, samostalni rad, rad u paru, rad u skupini… Odražava spremnost učenika za nove izazova i želju za dokazivanjem u odnosu na postavljene ciljeve. Dodatna nastava temelji se i na novoj paradigmi poučavanja usmjerenoj na razvoj ključnih kompetencija, odgojno-obrazovne ishode, a specifično u geografiji na razvoj kognitivnih i praktičnih vještina. Nova paradigma učenja i poučavanja geografije stavlja učenike i učitelje u nove, drugačije uloge. Učitelj organizira proces učenja (a ne proces poučavanja), s pomno promišljenim planiranjem i osiguravanjem izvora za učenje, kompatibilnih stilovima učenja onih učenika koji su izabrali dodatnu/izbornu nastavu geografije. 

Dodatna/izborna nastava može biti organizirana za učenike istog razreda ili različitih razreda pa to utječe i na planiranje i strukturiranje rada. Ovaj je materijal strukturiran za rad s učenicima istog razreda. Na razini predmeta tako organizirana dodatna/izborna nastava geografije trebala bi osigurati efikasnije učenje, razvoj osam ključnih kompetencija i više kognitivne razine geografskih vještina. Na razini odgojno-obrazovnog ciklusa tako organizirana nastava trebala bi osigurati jaču korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja i otvoriti nove perspektive za individualni napredak svakog učenika, uz neizostavni uloženi napor. Povećani napor, uz adekvatno vođenje u procesu učenja, rezultira većim zadovoljstvom, trajnim znanjima i vještinama, rastom motivacije za učenje geografije, ali i drugih predmeta, a vjerujemo i širenjem perspektiva/mogućnosti izbora daljnjem obrazovanja, dugoročno i budućeg zanimanja.

Novi pristupi učenju i poučavanju na razini pojedinih predmeta trebali bi biti odlučan odgovor na postmodernističko promicanje epistemološkog relativizma koji općenito, a posebice u obrazovanju, odbacuje razum, istinu, objektivnost, smisao, stvarnost, činjenice (Foley, 2011). Suvremeni (postmodernistički) pristup promovira prava za kvalifikacijama bez zamornog učenja i negativan odnos prema znanosti, a u poučavanju isticanje prezentacije nad objašnjenjem i slike nad sadržajem. Ugađanje učenicima i organizacija učenja koje rezultiraju smanjenjem napora u obrazovanju rezultirali su apsurdnom situacijom: u doba najveće dostupnosti obrazovnih resursa i mogućnosti njihovog dijeljenja sustavima za upravljanje učenjem, učenička postignuća globalno i individualno drastično su niža, posebice u području geografskih vještina, a pod pritiskom „zahtjeva modernog doba“ najveća je pozornost usmjerena na brojčani iskaz razine odgojno-obrazovnih ishoda, kao i na činjenična znanja na razini pamćenja. Učenici sve manje razvijaju vještinu čitanja, pa i na najnižoj informativnoj razini. Vještina čitanja (kompetencija čitanja) mora se posredovati u svim odgojno-obrazovnim predmetima u sustavu odgoja i obrazovanja jer je preduvjet i temelj za razvoj svih ostalih kompetencija i s razlogom je na prvom mjestu među osam ključnih kompetencija. Ta vještina ne obuhvaća samo čitanje teksta, već i svih vrsta grafičkih i tabličnih informacija.

Prikupljanje, razumijevanje i vrednovanje informacija osnovne su tehnike rada. U prvim etapama samostalnog rada i napredovanja preporučujemo da učitelj prikupi informacije iz pouzdanih izvora i tijekom rada u dodatnoj nastavi vodi učenike do etape samostalnosti i kritičnosti prema izvorima informacija. Razumijevanje informacija jedan od važnijih faktora u razvoju kompetencije čitanja. Obuhvaća ekscerpiranje (vađenje bilježaka iz stručnih tekstova ili vođenje bilježaka na temelju analize drugih izvora informacija), zatim vizualizaciju, stvaranje kognitivnih shema (grafičkih organizatora) i u konačnici tehnike razdjeljivanja i skupljanja teksta (analize i sinteze). 
Udžbeničke komplete iz geografije možete prelistati na sljedećim linkovima:
http://ljevakskole.hr/flipbook/geografija5
http://ljevakskole.hr/flipbook/geografija6
http://ljevakskole.hr/flipbook/geografija7
http://ljevakskole.hr/flipbook/geografija8
http://www.ljevakskole.hr/flipbook/geografija5-radna-biljeznica/
http://www.ljevakskole.hr/flipbook/geografija6-radna-biljeznica/
http://www.ljevakskole.hr/flipbook/geografija7-radna-biljeznica/
http://www.ljevakskole.hr/flipbook/geografija8-radna-biljeznica/

Ružica Vuk