Što je geografija?

 Što je geografija?

U prošlosti su ljudi slabo poznavali prostore izvan kraja u kojemu su živjeli. Nepoznat je bio i svemir, ali i brojne pojave i procesi na Zemljinoj površini. Danas je svijet postao „globalno selo“. Suvremeni promet i komunikacije približili su svijet svakome od nas. Spomenimo samo internet, telefonske veze, satelitske televizijske programe, brze putničke zrakoplove, suvremene željeznice, turističke obilaske polarnih krajeva, osvajanje najviših planinskih vrhova i spuštanje u najveće dubine mora ili odlazak u svemir. Tako su postali dostupni svi dijelovi svijeta. Upoznajući svijet spoznajemo sličnosti i razlike među ljudima, kulturama i civilizacijama. Tako usvajamo znanje o svijetu u kojemu živimo, a to znanje daje nam geografi ja. Geografsko nam je znanje neophodno želimo li razumjeti što se događa u suvremenome svijetu.

Geografija nije tek poznavanje smještaja neke države, grada, planine ili toka neke rijeke. Temeljni predmet proučavanja geografi je kao znanosti jest odnos čovjeka i prirode. Geografija nam pomaže shvatiti kako prirodni uvjeti utječu na život ljudi, ali i kako čovjek mijenja svoju životnu okolinu. 

Suvremena geografija je znanost koja proučava međusoban utjecaj prirode i stanovništva te objašnjava prostorne odnose i obilježja Zemljine površine
.

Geografija razvija logično razmišljanje i pomaže nam uočavati uzroke i posljedice pojava i procesa u prostoru. U nastavi geografije susretat ćete se s brojnim pitanjima. Gdje je nešto? Zašto je tamo? Kako je nastalo? Kakvo je bilo? Koliko je nešto? Što će biti? Koje su posljedice? To su samo neka od pitanja koja potiču na razmišljanje, pobuđuju znatiželju i zanimanje za svijet u kojemu živimo. A to je početak učenja geografi je. Učeći geografi ju lakše ćete se snaći u prostoru i izgraditi vlastite stavove o pojavama, procesima i problemima u svijetu.

Pomoću udžbenika Osnove geografije za 5. razred osnovne škole započet ćete upoznavati svijet oko nas.

Želimo vam mnogo uspjeha i zadovoljstva u nastavi geografije.

Božica i Zoran Curić