Dr. Manfred Spitzer na gostovanju u Zagrebu

Sudionici skupa Dijete i digitalno doba, dr. Manfred Spitzer (Njemačka), Goran Šimić, Adriaan van der Weel (Nizozemska) i Miha Kovač (Slovenija), uz stručno vodstvo moderatora Zorana Velagića, donijeli su sljedeće zaključke:

• Elektronički mediji – pametni telefoni, računala, satelitska navigacija i stalna povezanost s internetom – oslobađaju nas uobičajenih mentalnih napora koji ujedno i oblikuju mozak te postajemo sve ovisniji o tehnologiji, a naše psihičke sposobnosti slabe, zaključak je ove znanstveno-stručne konferencije.

• Svaka tehnologija ima i pozitivnih i negativnih strana te je iznimno važno stručno analizirati i argumentirano raspravljati o prednostima i nedostacima tehnologija i njihovu uvođenju u škole.

 

Živimo u civilizaciji koju karakterizira mogućnost pojedinaca da slobodno razmjenjuju informacije i da imaju brz pristup znanju. Već smo duboko uronili u digitalno doba koje karakteriziraju korisnici koji su odrasli konzumirajući digitalne medije i tome se sve više moraju prilagođavati svi mediji, osluškivajući stalno nove metode i načine konzumiranja i korištenja digitalnih sadržaja. Iako digitalni mediji otvaraju brojne mogućnosti primanja, razmjene i suradnje kada je riječ o svim vrstama sadržaja, ali i podražaja, pitanje je kako u digitalno doba odgojiti djecu i mlade koja trebaju postati dobri, iskreni i kompetentni odrasli ljudi. Ovim pitanjem bavili se na prigodnom skupu „Dijete i digitalno doba“ koji se održao povodom hrvatskog prijevoda knjige „Digitalna demencija“ uz sudjelovanje autora, uglednoga njemačkog neuroznanstvenika i psihijatra Manfreda Spitzera koji upozorava roditelje da djeci, čiji je mozak još u razvoju, ograniče vrijeme provedeno ispred ekrana digitalnih medija. Jer iako računala šire nove oblike pismenosti, ona ne mogu zadovoljiti sve intelektualne potrebe što ih potiču. Na skupu je bio održan Okrugli stol Dijete i digitalno doba gdje su prisutni sa sudionicima skupa razmijenili svoja mišljenja o ovoj problematici.

Kako navodi Umberto Eco u svojem predavanju „Od Interneta do Gutenberga“ (1966), nove tehnologije zahtijevaju i novu vrstu obrazovanja, koja treba sadžavati obilježja i tradicionalnoga i multimedijskoga poučavanja: „Knjige će i dalje biti nezamijenjive, ne samo za književnost nego i uvijek kada treba pažljivo čitati, ne samo da bi se dobila neka obavijest nego i da bi se o knjizi razmišljalo i promišljalo. Čitati s računalnog zaslona nije isto što i čitati knjigu.“[1] Upravo ta nova vrsta obrazovanja o kojoj piše Eco, dovodi do digitalne kompetencije, dok bi odbacivanje u potpunosti tradicionalnog načina poučavanja i bezrezervnog prihvaćanja samo novih tehnologija kao temelja obrazovanja, isključivalo kritičke kompetencije što neminovno vodi k digitalnoj demenciji ističe Eco „Računalna komunikacija putuje ispred vas, dok knjige putuju s vama, vašom brzinom (…)“, ističe Eco u svojem predavanju.

Izraz digitalna demencija dolazi iz Južne Koreje, zemlje s najvećom gustoćom zastupljenosti digitalnih medija u školama i najvećim postotkom ovisnosti, dok je Kina postala prva zemlja koja je ovisnost o računalima proglasila kliničkim poremećajem. Ovisnost o internetu u Kini 2008. je godine proglašena najvećom prijetnjom tinejdžerskoj generaciji, a kao ovisnik je definirana svaka osoba koja internet koristi više od šest sati dnevno, a da ga pritom ne koristi u obrazovne ili poslovne svrhe.

Tri dana nemoj čitati knjige i tvoje će riječi izgubiti ljepotu“, upozorava nas kineska poslovica. O štetnom utjecaju pretjeranog korištenja digitalnih medija upozorava potresan dokumentarni film „Ovisnik o internetu“ („Web Junkie“, 2013.) redateljica Shosh Shlam i Hilla Medalia. Film je namijenjen djeci od 12 godina nadalje, a potiče na razgovor o temama kao što umjereno i korisno korištenje interneta, odnosi u obitelji, otuđenost i bijeg u virtualni svijet, koji je komunikacijski i emotivno manje zahtjevan.

Što više djeca i mladi žive u virtualnom svijetu, više će se povlačiti i teže prihvaćati izazove realnoga svijeta.

 

[1] Eco, Umberto (1996), „Od Interneta do Gutenberga“, predavanje na Talijanskoj akademiji za napredne studije u Americi, prev. Ognjen Strpić, str. 7.