"Stvaranje pisanjem: Ovladanost pisanim jezikom na kraju obveznoga obrazovanja" dr. sc. Marijane Češi

Knjiga Stvaranje pisanjem: Ovladanost pisanim jezikom na kraju obveznoga obrazovanja dr. sc. Marijane Češi prva je znanstvena monografija koja se bavi odabranim semantičkim, sintaktičkim i pragmatičnim obilježjima pisanoga jezika hrvatskih učenika osmoga razreda osnovne škole.

Dr. Češi, kao iskusna metodičarka, svjesna je potrebe sustavnoga i sistematičnoga proučavanja i poučavanja; povezivanja teorijskoga područja jezičnoga gradiva i njegove praktične primjene u učeničkim pisanim radovima.

Iskustvo promatranja trenutnoga stanja u nastavi Hrvatskoga jezika i književnost, a posebno područja pisanoga jezičnog izražavanja, potaklo ju je na nastajanje i istraživanje korpusa od sto učeničkih sastavaka dviju prostorno udaljenih županija: Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Zagreba.

Pisano jezično izražavanje važno je za budućnost učenika bez obzira na posao kojim će se baviti. Budući da je najsloženija djelatnost, pisano izražavanje traži postupnost učenja te pripremljenost u izradi kvalitetnoga instrumenta procjene i vrednovanja jezičnoga znanja i vještina.

Pisano izražavanje također uključuje skup raznovrsnih znanja i vještina (psihomotoričke, spoznajne, metakognitivne, leksičke, a potom i kulturološke i društvene). To nam osvješćuje i činjenicu da učitelj mora u svojih učenika postići oslobođenost misli birajući teme bliske njihovu iskustvu i interesima.

Ova će monografija ujedno dati inicijalni uvid u pojedine jezično komunikacijske kompetencije na materinskom jeziku. Osobito je to važno zbog poteškoća na koje nailaze poučavatelji standardnoga jezika na područjima gdje su učenici govornici određenih idioma i zavičajnih govora jer se neki od njih razlikuju međusobno i više nego drugi slavenski jezici međusobno.

Na kraju, Stvaranje pisanjem, osim znanstvenoj javnosti, bit će vrlo važno i svima koji se bave jezično-komunikacijskim područjem, posebno onima koji izrađuju načela procjene.