Pozivamo vas da sudjelujete u 13. literarnom natječaju "Odjeci"

Drage učenice, dragi učenici, poštovane učiteljice, poštovani učitelji, pozivamo vas da nam se i ove godine pridružite sudjelovanjem u


13. LITERARNOM NATJEČAJU

O D J E C I


Nagrađujemo najbolji literarni rad učenika od V. do VIII. razreda napisan na satu hrvatskoga jezika ili u literarnoj grupi ove školske godine (2017./2018.).

Učitelji hrvatskoga jezika mogu prema vlastitom izboru poslati najbolji literarni rad napisan u tom razdoblju na adresu Školskog odjela Naklade LJEVAK.

Vodeći se kriterijem autonomnosti učitelja odlučili smo da svaki/a učitelj/ica temu pismenog rada bira samostalno, u skladu s vlastitim planom rada. Nagrađujemo tri najbolja literarna rada. Nagradu će primiti učenik/ica, učitelj/ica koji je izabrao/la pismeni rad i osnovna škola koju učenik/ica pohađa.

Na svim radovima treba navesti ime i prezime učenika/ice, razred, ime i prezime učitelja/ice te naziv, adresu i pečat škole. Molimo vas da radove šaljete u tiskanom obliku, a poželjno je i u digitalnom obliku.

Pismeni radovi mogu se poslati s naznakom (za natječaj) do 20. travnja 2018. g. na adresu Naklada LJEVAK Školski odjel ● Kopačevski put 1c, 10000 Zagreb.

Detaljne informacije možete dobiti na broj telefona: 01/3887-789 ili e-mailom: skole@naklada-ljevak.hr.

Naklada Ljevak, Kopačevski put 1c, 10000 Zagreb