Jasna Relja - priručnici za rad s učenicima

Osnovna je zadaća pedagoga da, kao stručni suradnik u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, doprinosi kvalitetnijoj izvedbi nastave i pomaže učenicima da se prilagode ne samo izvođenju nastavnoga plana i programa nego i vrlo složenu, katkad i pomalo traumatičnu, procesu odrastanja.

Suvremeni su pedagozi, kao i ostali sudionici odgojno-obrazovnoga procesa, preopterećeni i naglasak se počesto s odgojne prebacuje na obrazovnu komponentu učeničkoga razvoja. No mr. sc. Jasna Relja, nagrađivana i cijenjena hrvatska pedagoginja čiji je rad prepoznat i u brojnim projektima u kojima je sudjelovala ili čije je provođenje nadzirala, svjesna je važnosti pedagoške podrške obrazovnom procesu.

Tu podršku valja pružati dvosmjerno, kako učenicima tako i nastavnicima i razrednicima kao izvođačima nastavnoga programa. Pedagoška podrška važna je sigurnosna mreža u svim razdobljima učeničkoga razvoja, a kako bi pokrila dva najvažnija razdoblja, autorica je oblikovala i dva priručnika: Učim i veselim se te Učim i surađujem. Iza prvog se naslova kriju didaktički materijali za poticanje kognitivnoga, socijalnog i emocionalnog razvoja učenika u dobi od 6 do 10 godina, dok drugi naslov služi kao podrška promicanju moralnoga razvoja učenika u dobi od 10 do 13 godina. Oba se priručnika sastoje od radnih listova s pismenim i usmenim zadacima uz čiju će pomoć pedagozi učenicima pomoći da svladaju eventualne poteškoće pri učenju i razviju ljubav –ljubav prema učenju i ljubav kao pretpostavku moralnoga odgoja.

Kao neizostavna potpora tu je i metodički priručnik Individualni rad s učenicima, prilog metodici rada pedagoga i razrednika koji predstavlja poseban doprinos instrumentariju stručnih suradnika i na taj način potiče njihov daljnji kreativni i funkcionalni razvoj.

Ova tri konkretna i vrlo primjenjiva priručnika možete naručiti pozivom na broj 091/4920 008 ili putem maila skole@naklada-ljevak.hr.