Učim i veselim se ili kako učenje učiniti što lakšim

Rad s djecom s teškoćama u razvoju vrlo je zahtjevan i traži velik angažman od svih sudionika. Ponekad je vrlo teško detektirati pojedine teškoće, osobito kada je riječ o teže uočljivim teškoćama. No čak i kada se teškoća uspješno i na vrijeme detektira, materijali za rad najčešće ne nude konkretna rješenja već je riječ o teorijskim prijedlozima aktivnosti za prepoznavanje i svladavanje teškoća u razvoju.

Stručnim suradnicima, osobito početnicima, ovakva situacija može ponešto otežati rad s djecom s teškoćama u razvoju, osobito uzme li se u obzir količina posla koju oni obavljaju. U vrlo sličnoj situaciji su i roditelji, koji nemaju dostupnih materijala koji bi im pomogli u radu s njihovom djecom kako bi se određena teškoća ublažila ili u potpunosti uklonila.

Priručnik Učim i veselim se upravo je zato idealan za sve stručne suradnike, ali i roditelje. Svojim sadržajem u potpunosti je prilagođen za rad s djecom s teškoćama u razvoju, dajući izbor različitih aktivnosti namijenjenih različitim teškoćama. Kroz igru, djeca će najlakše svladati zapreke u čitanju, pisanju, razumijevanju te ostalim teškoćama koje utječu na razvoj djeteta.

Vježbe prikazane u priručniku olakšavaju prepoznavanje teškoća poput smanjene koncentracije, teškoće u čitanju i pisanju, razumijevanju teksta i mnoge druge. Uz priručnik dolaze i dvije društvene igre kako bi učenje bilo još zanimljivije.

Učim i veselim se priručnik je koji će cjelokupno učenje i rad učiniti mnogo lakšim i zanimljivijim, a stručni suradnici i roditelji dobit će jedinstvene materijale za rad.

"U Priručniku autorica nam donosi niz primjera i radnih materijala koji će svakom pedagogu, ali i drugim stručnim suradnicima, pomoći u individualnom radu s učenicima. Priručnik nam daje stručne i praktične smjernice za rad, ali također ostavlja dovoljno prostora svakom pedagogu za širenje, nadopunjavanje i prilagođavanje metoda, oblika rada i didaktičkog materijala konkretnoj pedagoškoj situaciji. Ovakav priručnik značajno doprinosi podizanju kvalitete rada stručnih suradnika pedagoga. Svi oni koji će se koristiti smjernicama i idejama iz ovog priručnika značajno će utjecati na kvalitetniji individualni rad s učenicima."

Sonja Geci, dipl. pedagog

"Priručnik je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima u individualnom radu s djecom s nekom vrstom teškoće koja se ogleda u čitanju, grafomotorici tj. pisanju, računanju te poteškoćama koncentracije i emocionalnim poteškoćama. Priručnik oduševljava već na prvi pogled jer su na jednom mjestu prikupljeni svi radni listići i mnogo primjera koji se mogu koristiti u radu. To je jedinstveni priručnik koji na jednom mjestu objedinjuje raznovrsne zadatke koji pomažu učenicima u svladavanju već navedenih teškoća. Priručnik je primjenjiv i za rad učitelja u dopunskoj nastavi, kao i u redovnoj nastavi. Vrijednost ovog priručnika jest ta što pokriva područja četiriju školskih predmeta: Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva te Sata razrednog odjela. Kako u pedagoškoj literaturi nedostaju materijali za rad učitelja na Satu razrednog odjela, tim je vrijednost i potreba priručnika još veća. Osim što je namijenjen učiteljima, priručnik mogu koristiti i roditelji u radu s djecom kod kuće što svakako pridonosi kvaliteti uspjeha djeteta. Možemo reći da se uz ovaj priručnik prevenira ili smanjuje školski neuspjeh učenika ukoliko bi se navedeni zadaci kontinuirano koristili tijekom cijele školske godine. Namijenila bih priručnik i logopedima jer im pomaže u govornim i jezičnim vježbama, vježbama pisanja te razvoju grafomotorike."

mr. sc. Nataša Možgon Kauzlarić, prof. i dipl.bibl.


"Učitelji kroz svoje visokoškolsko obrazovanje vrlo malo doznaju o područjima rada stručnih suradnika. Često se ističe njihova važnost u odgojno-obrazovnom procesu i radu škole, no učitelj početnik će vrlo malo znati o dubini i načinima njihova rada. Uz manjak stručne literature u području neposrednog rada pedagoga s učenicima ovaj Priručnik uz razrađenu teoriju donosi i vrlo konkretne korake same organizacije rada s učenicima, kao i izrazito bogat didaktički materijal za rad s učenicima u obliku listića i igara. Listići i varijacije svima poznatih igara mogu osim pedagozima poslužiti i samim učiteljima u radu, bilo na redovnoj ili dopunskoj/dodatnoj nastavi. Ovaj priručnik će svakako postati dijelom obrazovanja budućih pedagoga, no s ciljem boljeg razumijevanja, povezivanja i suradnje s učiteljima potrebno je da ovaj priručnik postane i dijelom obvezne literature za buduće i sadašnje učitelje."

dipl. učiteljica Lana Sabolović