Geografska putovanja: teme za dodatnu nastavu

Dodatna nastava geografije poseban je izazov učiteljima geografije i učenicima koji u njoj sudjeluju jer se temelji na novoj paradigmi učenja koja se temelji na usmjerenosti na učenika, uvažavanju individualnih stilova učenja, poticanju individualnog napretka na temelju uloženog napora kao i većoj zastupljenosti samostalnog rada, rada u paru, rada u skupini...

Nova paradigma učenja odražava spremnost učenika za nove izazove i želju za dokazivanjem u odnosu na postavljene ciljeve. Dodatna nastava temelji se i na novoj paradigmi poučavanja usmjerenoj na razvoj ključnih kompetencija, odgojno-obrazovne ishode, a specifično u geografiji na razvoj kognitivnih i praktičnih vještina.

Učitelj organizira proces učenja (a ne proces poučavanja), s pomno promišljenim planiranjem i osiguravanjem izvora za učenje, kompatibilnih stilovima učenja onih učenika koji su izabrali dodatnu nastavu geografije.