Materijali za predškolu

 Spoznajni listići omogućuju djetetu da pokaže stečena znanja pri rješavanju zadataka, da vježba, usvaja nove pojmove i jezične izraze, sluša upute i razvija usredotočenost, a listići grafomotoričkih vježbica dio su priprema djeteta za školu. Autorice Vilinske učilice i crtalice, Jagoda Miloloža i Gordana Lukačić, imaju dugogodišnje radno iskustvo odgajateljica u vrtićima koje su primijenile u ovim izdanjima.