Hrvatska krijesnica: ispiti znanja za dopunski rad

Ispiti znanja Hrvatska krijesnica za dopunski rad sadržajem prate radnu bilježnicu Hrvatska krijesnica za dopunski rad te su u potpunosti prilagođeni nastavi hrvatskog jezika po prilagođenom programu. Autorice su u potpunosti ispite prilagodile učenicima i njihovim potrebama.