PUTUJTE SVIJETOM I EUROPOM UZ BOGATE MATERIJALE

Geografsko putovanje svijetom 6, Lidija Borko, Tomislav Štancl, Ružica Vuk, Naklada Ljevak, 2015.
http://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-20228-geografsko-putovanje-svijetom-6

Prelistaj MATERIJAL:
http://www.ljevak.hr/flipbook/geografsko-putovanje-svijetom/

Geografsko putovanje Europom 7, Lidija Borko, Tomislav Štancl, Ružica Vuk, Naklada Ljevak, 2015.
http://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-20231-geografsko-putovanje-europom-7


Suvremena tehnologija zahtijeva od svakog učitelja prilagodbu učenicima u pogledu njihove usmjerenosti na pojedini predmet, na njihov potencijal, na stilove učenja, na sklonost individualnom radu, radu u paru ili skupini. Svaki zadatak koji se postavlja pred učenike treba biti osmišljen u svrhu ostvarivanja ishoda učenja, a svaki zadatak učenika treba educirati, informirati, potaknuti na kritičko razmišljanje i kreativno izražavanje. Zato, dodatna nastava geografije poseban je izaazov nastavnicima geografije.

Ovi dodatni materijali strukturirani su za rad s učenicima istog razreda. Organizirana dodatna nastava trebala bi osigurati učinkovito učenje, razvoj osam ključnih kompetencija i više kognitivne razine geografskih vještina. Uz to, nastava bi trebala osigurati jaču korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja. Svaka dodatna nastava trebala bi otvoriti nove perspektive za individualni napredak svakog učenika uz uloženi napor.

Osmišljavanje dodatne nastave sigurno pridonosi novom pristupu učenja i poučavanja koji je odgovor na postmodernističko promicanje epistemološkog relativizma koji u obrazovanju odbacuje razum, istinu, objektivnost, smisao, stvarnost, činjenice (Foley, 2011.).

Dodatni materijali mogu se koristiti na predviđenih 35 sati za dodatnu nastavu iz geografije. Svaka od predloženih tema može se obrađivati najmanje dva školska sata, a nastavnik procjenjuje koje teme ili kojim redoslijedom će obrađivati.

Od učenika se očekuje: prepoznavanje i objašnjavanje ključnih pojmova, povezivanje pojma s odgovarajućom ilustracijom, iščitavanje teksta i dopunjavanje rečenica, istraživanje određenog problema, zapisivanje i zaključivanje. Snalaženje na geografskoj karti neizbježno je za uspješnu nastavu (redovnu, dodatnu) geografije. Na kraju svake nastavne jedinice nude se prijedlozi za terensku nastavu.

Izvor: Lidija Borko, Tomislav Štancl, Ružica Vuk: Geografsko putovanje svijetom: Teme za izbornu/dodatnu nastavu geografije uz udžbenik Geografija svijeta za šesti razred osnovne škole, Zagreb: Naklada Ljevak. 2014.