479 GODINA ZORANIĆEVIH PLANINA

Tko je bio Petar Zoranić, može se zaključiti iščitavajući njegovo djelo Planine koje je, vrlo vjerojatno, napisano 1536. godine. Zoranić je bio hrvatski književnik rođen u Zadru 1508. godine. Bio je potomak ninskog ogranka plemićke obitelji porijeklom iz Like. Arhivski podaci o ovom hrvatskom književniku vrlo su oskudni, a nešto nam otkriva njegovo jedino sačuvano djelo - Planine. Djelo je posvećeno ninskom kanoniku Matiji Matijeviću koji je bio Zoranićev učitelj, a Planine u svom završnom dijelu spominju Šibenčanina J. Divnića koji je imao važnu ulogu u Zoranićevu životu.

Planine su tiskane 1569. godine, a posveta datira iz 1536. godine što upućuje na to da je djelo objavljeno nakon Zoranićeve smrti. Djelo se smatra prvim hrvatskim romanom, pisano je prozom i stihom, podijeljeno je u 24 poglavlja. Djelo pripovijeda o sedmodnevnom putovanju pastira Zorana zadarskim zaleđem, Velebitom, Dinarom sve kako bi našao lijek za neuzvraćenu ljubav. Na svom putu susreće pastire koji mu pripovijedaju o postanku ili nazivu značajnih lokaliteta ili prirodnih pojava.

U najpoznatijem poglavlju Perivoj od slave, vila Hrvatica žali se na zapuštenost hrvatskoga jezika. Petar Zoranić ovim poglavljem naglašava da je zanemarena narativnost hrvatskoga jezika, da domaći autori ne pišu djela te sebe vidi kao osobu koja to može promijeniti. Također, naglašene su jadikovke zbog rasute bašćine, rascjepkane domovine, turskih provala.

Planine su alegorijski roman jer pastiru Zoranu na njegovom putovanju pomažu mitska bića, ovo putovanje je put spoznaje, a na Zoranićevo djelo utjecali su strani autori i djela poput Biblije, Vergilija, Ovidija, sv. Jeronima, sv. Augustina, Dantea, Petrarce i Boccaccia.

Planine se smatraju i jednim od prvih odjeka Arkadije J. Sannazara, djela koje je uvelike utjecalo na popularnost pastorale u zapadnoeuropskim književnostima XVI. i XVII. st.

Premda autor samo jednoga poznatog djela, Petar Zoranić je najznačajniji književnik zadarskoga kruga i autor prvog i zadugo jedinoga svjetovnoga fikcionalnoga narativnoga djela pisanoga hrv. prozom, a približno 1600 stihova iz Planina, ponajviše dvanaesteraca, čini prvi sačuvani kanconijer na tom dijelu hrvatske obale.

Izvori:
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
http://www.lzmk.hr/hr/izdanja/natuknice/120-hrvatska-enciklopedija/875-zoranic-petar