NOVE PPT PREZENTACIJE ZA 5. RAZRED

NOVE PPT PREZENTACIJE ZA 5. RAZRED. 

 
Autor: Željko Mlatković
Učitelji, preuzmite sadržaj:
OBLIK I VELIČINA ZEMLJE
(pptx - 8.71MB )
Preuzmi
ZEMLJINA ROTACIJA
(pptx - 14.92MB )
Preuzmi
RAZMJEŠTAJ KONTINENATA I OCEANA NA ZEMLJI
(pptx - 21.34MB )
Preuzmi
GEOGRAFSKA MREŽA
(pptx - 9.34MB )
Preuzmi
GEOGRAFSKI SMJEŠTAJ HRVATSKE
(pptx - 11.52MB )
Preuzmi
PRIKAZIVANJE ZEMLJINE POVRŠINE
(pptx - 26.71MB )
Preuzmi
MJERILO I VRSTE GEOGRAFSKIH KARATA
(pptx - 33.60MB )
Preuzmi
ORIJENTACIJA
(pptx - 6.35MB )
Preuzmi
TOPOGRAFSKE KARTE
(pptx - 6.86MB )
Preuzmi
RELJEFNI OBLICI
(pptx - 32.26MB )
Preuzmi
NASTANAK I OBLIKOVANJE RELJEFA NA ZEMLJI
(pptx - 18.74MB )
Preuzmi
VULKANI I POTRESI
(pptx - 1.17MB )
Preuzmi
PREOBLIKOVANJE RELJEFA TROŠENJEM, POKRETIMA NA PADINAMA, DJELOVANJEM TEKUĆICA I VODE
(pptx - 37.50MB )
Preuzmi
PREOBLIKOVANJE RELJEFA DJELOVANJEM MORA, LEDENJAKA, VJETRA, ŽIVE PRIRODE I LJUDI
(pptx - 28.73MB )
Preuzmi
RELJEFNA OBILJEŽJA DINARSKE HRVATSKE
(pptx - 34.06MB )
Preuzmi
RELJEFNA OBILJEŽJA PANONSKE HRVATSKE
(pptx - 12.23MB )
Preuzmi
OBILJEŽJA I ZNAČENJE VODA NA KOPNU
(pptx - 45.25MB )
Preuzmi
RIJEKE U HRVATSKOJ
(pptx - 1.60MB )
Preuzmi
JEZERA I MOČVARE U HRVATSKOJ
(pptx - 31.15MB )
Preuzmi
SVJETSKO MORE
(pptx - 3.02MB )
Preuzmi
SVOJSTVA I GIBANJA MORA
(pptx - 49.45MB )
Preuzmi
Jadransko more
(pptx - 56.51MB )
Preuzmi
Veličina, granice i oblik teritorija Hrvatske
(pptx - 7.85MB )
Preuzmi
Geografske cjeline Hrvatske
(pptx - 13.50MB )
Preuzmi
Hrvatska - srednjoeuropska i sredozemna država
(pptx - 4.45MB )
Preuzmi
prometno-geografski položaj Hrvatske
(pptx - 10.61MB )
Preuzmi
Hrvatska - država članica Europske unije
(pptx - 3.74MB )
Preuzmi