Hrvatska krijesnica 7: zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Povijest hrvatskoga književnoga jezika
(pdf - 267.39KB )
Preuzmi
Upitne i odnosne zamjenice
(pdf - 233.99KB )
Preuzmi
Neodređene zamjenice
(pdf - 261.62KB )
Preuzmi
Naglasci
(pdf - 233.79KB )
Preuzmi
Samoznačne i suznačne riječi
(pdf - 233.64KB )
Preuzmi
Jednostavna rečenica
(pdf - 251.47KB )
Preuzmi
Priložne oznake
(pdf - 259.73KB )
Preuzmi
Objekt
(pdf - 259.30KB )
Preuzmi
Atribut
(pdf - 264.73KB )
Preuzmi
Apozicija
(pdf - 259.13KB )
Preuzmi
Rečenični dijelovi (usustavljivanje)
(pdf - 264.44KB )
Preuzmi
Složena rečenica
(pdf - 244.84KB )
Preuzmi
Nezavisno složena rečenica
(pdf - 255.36KB )
Preuzmi
Sastavne rečenice
(pdf - 241.56KB )
Preuzmi
Rastavne rečenice
(pdf - 255.07KB )
Preuzmi
Suprotne rečenice
(pdf - 250.62KB )
Preuzmi
Isključne rečenice
(pdf - 234.16KB )
Preuzmi
Zaključne rečenice
(pdf - 262.85KB )
Preuzmi
Nezavisno složene rečenice (usustavljivanje)
(pdf - 234.44KB )
Preuzmi
Zavisno složene rečenice
(pdf - 259.60KB )
Preuzmi
Predikatna rečenica
(pdf - 257.23KB )
Preuzmi
Subjektna rečenica
(pdf - 230.36KB )
Preuzmi
Objektna rečenica
(pdf - 213.73KB )
Preuzmi
Atributna rečenica
(pdf - 248.63KB )
Preuzmi
Mjesna rečenica
(pdf - 256.56KB )
Preuzmi
Vremenska rečenica
(pdf - 261.60KB )
Preuzmi
Načinska rečenica
(pdf - 240.19KB )
Preuzmi
Zavisno složene rečenice (usustavljivanje)
(pdf - 233.68KB )
Preuzmi
Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici
(pdf - 249.19KB )
Preuzmi
Upravni i neupravni govor
(pdf - 231.28KB )
Preuzmi
Veliko početno slovo...
(pdf - 251.52KB )
Preuzmi
Odnosi među riječima
(pdf - 262.62KB )
Preuzmi
Načini sporazumijevanja
(pdf - 221.60KB )
Preuzmi
Pripovijedanje
(pdf - 263.39KB )
Preuzmi
Uloga opisa u pripovijedanju
(pdf - 242.00KB )
Preuzmi
Vijest
(pdf - 244.38KB )
Preuzmi
Bilješke i natuknice
(pdf - 262.42KB )
Preuzmi
Autobiografija i biografija
(pdf - 258.08KB )
Preuzmi