Hrvatska krijesnica 8: zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Ponovi što znaš o hrvatskome jeziku
(pdf - 255.10KB )
Preuzmi
Povijest hrvatskoga jezika od 20. stoljeća
(pdf - 250.35KB )
Preuzmi
Osnovna obilježja hrvatskih narječja
(pdf - 232.32KB )
Preuzmi
Zavičajni govor i narječja prema književnome jeziku
(pdf - 245.40KB )
Preuzmi
Glasovi
(pdf - 249.76KB )
Preuzmi
Podjela glasova po tvorbenome mjestu i zvučnosti
(pdf - 247.14KB )
Preuzmi
Sibilarizacija i palatalizacija
(pdf - 248.99KB )
Preuzmi
Nepostojano a i jotacija
(pdf - 249.31KB )
Preuzmi
Jednačenje i gubljenje glasova
(pdf - 251.06KB )
Preuzmi
Smjenjivanje ije/je/i/e
(pdf - 252.76KB )
Preuzmi
Glasovne promjene - usustavljivanje
(pdf - 248.64KB )
Preuzmi
Riječi jednaka oblika, a različita značenja
(pdf - 254.65KB )
Preuzmi
Nastajanje riječi proširivanjem značenja i promjenom oblika
(pdf - 252.54KB )
Preuzmi
Nastajanje riječi posuđivanjem i promjenom vrste
(pdf - 246.52KB )
Preuzmi
Podrijetlo riječi
(pdf - 253.68KB )
Preuzmi
Frazemi
(pdf - 251.18KB )
Preuzmi
Glagolski prilozi u rečenici
(pdf - 246.72KB )
Preuzmi
Izricanje pogodbe, mogućnosti i želje
(pdf - 231.18KB )
Preuzmi
Izricanje prijevremenosti istovremenosti u složenoj rečenici
(pdf - 229.61KB )
Preuzmi
Višestruko složena rečenica
(pdf - 246.34KB )
Preuzmi
Veliko slovo u višečlanim imenima
(pdf - 234.49KB )
Preuzmi
Rečenični znakovi
(pdf - 229.09KB )
Preuzmi
Pravopisni znakovi
(pdf - 230.55KB )
Preuzmi
Pisanje riječi s glasovima č, ć, dž, đ, ije, je
(pdf - 230.17KB )
Preuzmi
Upravni i neupravni govor
(pdf - 244.96KB )
Preuzmi
Pisanje kratica
(pdf - 232.86KB )
Preuzmi
Stilski obilježen i stilski neobilježen red riječi
(pdf - 243.89KB )
Preuzmi
Različitost stilova
(pdf - 230.27KB )
Preuzmi
Književnoumjetnički stil
(pdf - 223.71KB )
Preuzmi
Razgovorni stil
(pdf - 237.10KB )
Preuzmi
Novinarski stil
(pdf - 259.08KB )
Preuzmi
Administrativno-poslovni stil
(pdf - 246.06KB )
Preuzmi
Životopis
(pdf - 230.85KB )
Preuzmi
Rasprava
(pdf - 249.72KB )
Preuzmi
Problemski članak
(pdf - 239.66KB )
Preuzmi
Osvrt ili prikaz
(pdf - 244.16KB )
Preuzmi
Pismo
(pdf - 241.16KB )
Preuzmi
Usustavljivanje slovničkoga gradiva od 5. do 8. razreda
(pdf - 256.69KB )
Preuzmi