Hrvatska krijesnica 6: radna bilježnica za dopunski rad

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Rečenica
(pdf - 1.03MB )
Preuzmi
Vrste riječi
(pdf - 1.03MB )
Preuzmi
Sklonidba imenica i pridjeva
(pdf - 1.10MB )
Preuzmi
Osobne zamjenice
(pdf - 1.13MB )
Preuzmi
Povratna zamjenica
(pdf - 0.98MB )
Preuzmi
Posvojne zamjenice
(pdf - 1.05MB )
Preuzmi
Povratno-posvojna zamjenica
(pdf - 1.11MB )
Preuzmi
Pokazne zamjenice
(pdf - 1.13MB )
Preuzmi
Zamjenice - ponavljanje
(pdf - 0.98MB )
Preuzmi
Infinitiv
(pdf - 1.02MB )
Preuzmi
Glagoli po vidu
(pdf - 1.03MB )
Preuzmi
Glagoli po predmetu radnje
(pdf - 1.15MB )
Preuzmi
Glagolski pridjev radni
(pdf - 0.99MB )
Preuzmi
Glagolski pridjev trpni
(pdf - 1.03MB )
Preuzmi
Glagolska imenica
(pdf - 1.01MB )
Preuzmi
Prezent
(pdf - 1.00MB )
Preuzmi
Perfekt
(pdf - 1.01MB )
Preuzmi
Futur
(pdf - 1.00MB )
Preuzmi
Imperativ
(pdf - 1.00MB )
Preuzmi
Kondicional
(pdf - 0.99MB )
Preuzmi
Glagoli - ponavljanje
(pdf - 985.11KB )
Preuzmi
Glagolska vremena i načini
(pdf - 998.85KB )
Preuzmi
Vrste predikata
(pdf - 1.00MB )
Preuzmi
Pravopisni znakovi
(pdf - 1.05MB )
Preuzmi
Veliko početno slovo
(pdf - 0.98MB )
Preuzmi
Prepričavanje
(pdf - 1.09MB )
Preuzmi
Portret
(pdf - 1.07MB )
Preuzmi
Opis otvorenoga prostora
(pdf - 0.99MB )
Preuzmi
Opis zatvorenoga prostora
(pdf - 1.09MB )
Preuzmi
Dramatizacija pripovjednoga teksta
(pdf - 1.05MB )
Preuzmi