Hrvatska krijesnica 7: radna bilježnica za dopunski rad

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Vrste riječi
(pdf - 1.21MB )
Preuzmi
Glagolski oblici
(pdf - 1.09MB )
Preuzmi
Rečenični dijelovi/Služba riječi u rečenici
(pdf - 1.21MB )
Preuzmi
Upitne i odnosne zamjenice
(pdf - 1.40MB )
Preuzmi
Neodređene zamjenice
(pdf - 1.20MB )
Preuzmi
Samoznačne i suznačne riječi
(pdf - 1.20MB )
Preuzmi
Jednostavna rečenica
(pdf - 1.15MB )
Preuzmi
Priložne oznake
(pdf - 1.25MB )
Preuzmi
Objekt
(pdf - 1.22MB )
Preuzmi
Atribut
(pdf - 1.17MB )
Preuzmi
Apozicija
(pdf - 1.22MB )
Preuzmi
Rečenični dijelovi - ponavljanje
(pdf - 1.18MB )
Preuzmi
Složena rečenica
(pdf - 1.19MB )
Preuzmi
Nezavisno složena rečenica
(pdf - 1.22MB )
Preuzmi
Sastavna rečenica
(pdf - 1.34MB )
Preuzmi
Rastavna rečenica
(pdf - 1.37MB )
Preuzmi
Suprotna rečenica
(pdf - 1.18MB )
Preuzmi
Isključna rečenica
(pdf - 1.13MB )
Preuzmi
Zaključna rečenica
(pdf - 1.27MB )
Preuzmi
Nezavisno složena rečenica - ponavljanje
(pdf - 1.20MB )
Preuzmi
Zavisno složena rečenica
(pdf - 1.18MB )
Preuzmi
Predikatna rečenica
(pdf - 1.24MB )
Preuzmi
Subjektna rečenica
(pdf - 1.30MB )
Preuzmi
Objektna rečenica
(pdf - 1.24MB )
Preuzmi
Atributna rečenica
(pdf - 1.24MB )
Preuzmi
Mjesna rečenica
(pdf - 1.11MB )
Preuzmi
Vremenska rečenica
(pdf - 1.12MB )
Preuzmi
Načinska rečenica
(pdf - 1.26MB )
Preuzmi
Zavisno složene rečenice - ponavljanje
(pdf - 1.08MB )
Preuzmi
Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici
(pdf - 1.16MB )
Preuzmi
Upravni i neupravni govor
(pdf - 1.26MB )
Preuzmi
Veliko početno slovo
(pdf - 1.12MB )
Preuzmi
Odnosi među riječima
(pdf - 1.24MB )
Preuzmi
Načini sporazumijevanja
(pdf - 1.12MB )
Preuzmi
Pripovijedanje
(pdf - 1.12MB )
Preuzmi
Uloga opisa u pripovijedanju
(pdf - 1.21MB )
Preuzmi
Vijest
(pdf - 1.24MB )
Preuzmi
Bilješke i natuknice
(pdf - 1.14MB )
Preuzmi
Autobiografija i biografija
(pdf - 1.12MB )
Preuzmi