Hrvatska krijesnica 6: zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Ponovi što znaš o hrvatskome jeziku
(pdf - 425.77KB )
Preuzmi
Početci hrvatske pismenosti
(pdf - 366.03KB )
Preuzmi
Osobne zamjenice
(pdf - 355.12KB )
Preuzmi
Povratna zamjenica
(pdf - 342.86KB )
Preuzmi
Posvojne zamjenice
(pdf - 320.74KB )
Preuzmi
Povratno-posvojna zamjenica
(pdf - 338.65KB )
Preuzmi
Pokazne zamjenice
(pdf - 343.82KB )
Preuzmi
Zamjenice - usustavljivanje
(pdf - 339.49KB )
Preuzmi
Infinitiv
(pdf - 330.69KB )
Preuzmi
Glagoli po vidu
(pdf - 385.44KB )
Preuzmi
Glagoli po predmetu radnje
(pdf - 370.31KB )
Preuzmi
Glagolski pridjevi i glagolska imenica
(pdf - 365.58KB )
Preuzmi
Prezent
(pdf - 353.55KB )
Preuzmi
Perfekt
(pdf - 380.31KB )
Preuzmi
Aorist
(pdf - 373.53KB )
Preuzmi
Imperfekt
(pdf - 332.27KB )
Preuzmi
Pluskvamperfekt
(pdf - 322.08KB )
Preuzmi
Futur prvi
(pdf - 349.26KB )
Preuzmi
Futur drugi
(pdf - 350.66KB )
Preuzmi
Glagolska vremena - usustavljivanje
(pdf - 373.32KB )
Preuzmi
Imperativ
(pdf - 341.04KB )
Preuzmi
Kondicional prvi i kondicional drugi
(pdf - 346.60KB )
Preuzmi
Glagolski načini - usustavljivanje
(pdf - 333.21KB )
Preuzmi
Glagolski oblici - usustavljivanje
(pdf - 352.19KB )
Preuzmi
Vrste predikata
(pdf - 363.80KB )
Preuzmi
Rčenični znakovi - trotočje, zagrade
(pdf - 318.12KB )
Preuzmi
Pravopisni znakovi - crtica, izostavnik
(pdf - 320.15KB )
Preuzmi
Veliko početno slovo...
(pdf - 354.97KB )
Preuzmi
Stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta
(pdf - 334.42KB )
Preuzmi
Sažeto prepričavanje
(pdf - 335.48KB )
Preuzmi
Portret
(pdf - 343.26KB )
Preuzmi
Opis otvorenoga prostora
(pdf - 332.96KB )
Preuzmi
Opis zatvorenoga prostora
(pdf - 331.87KB )
Preuzmi
Dramatizacija pripovjednoga teksta
(pdf - 368.68KB )
Preuzmi