Hrvatska krijesnica 5: zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Ponovi što znaš o hrvatskome jeziku
(pdf - 623.20KB )
Preuzmi
Hrvatski jezik
(pdf - 268.87KB )
Preuzmi
Zavičajni govori hrvatskog jezika
(pdf - 315.44KB )
Preuzmi
Materinski, službeni, manjinski i drugi jezik
(pdf - 283.66KB )
Preuzmi
promjenjive i nepromjenjive riječi
(pdf - 333.03KB )
Preuzmi
Jednoznačnost i višeznačnost riječi
(pdf - 301.61KB )
Preuzmi
Prilozi
(pdf - 335.23KB )
Preuzmi
Prijedlozi
(pdf - 318.86KB )
Preuzmi
Veznici
(pdf - 308.33KB )
Preuzmi
Usklici i čestice
(pdf - 317.63KB )
Preuzmi
Imenice
(pdf - 319.91KB )
Preuzmi
Sklonidba imenica
(pdf - 318.25KB )
Preuzmi
Nominativ
(pdf - 337.64KB )
Preuzmi
Akuzativ
(pdf - 306.29KB )
Preuzmi
Genitiv
(pdf - 309.99KB )
Preuzmi
Dativ i lokativ
(pdf - 320.06KB )
Preuzmi
Instrumental
(pdf - 323.72KB )
Preuzmi
Vokativ
(pdf - 318.46KB )
Preuzmi
Sklonidba - usustavljivanje
(pdf - 316.33KB )
Preuzmi
Pridjevi - određeni i neodređeni oblik
(pdf - 263.32KB )
Preuzmi
Sklonidba pridjeva
(pdf - 318.14KB )
Preuzmi
Stupnjevanje pridjeva
(pdf - 316.59KB )
Preuzmi
Pridjevi - usustavljivanje
(pdf - 303.12KB )
Preuzmi
Brojevi
(pdf - 301.66KB )
Preuzmi
Zamjenice
(pdf - 329.60KB )
Preuzmi
Glagolski broj
(pdf - 283.36KB )
Preuzmi
Glagolska osoba
(pdf - 327.25KB )
Preuzmi
Promjenjive riječi
(pdf - 290.61KB )
Preuzmi
Promjenjive i nepromjenjive riječi - usustavljivanje
(pdf - 339.00KB )
Preuzmi
Predikat
(pdf - 291.13KB )
Preuzmi
Subjekt
(pdf - 237.64KB )
Preuzmi
Izgovor i pisanje riječi s ije, je
(pdf - 281.59KB )
Preuzmi
Pravopisni znakovi
(pdf - 320.87KB )
Preuzmi
Veliko početno slovo
(pdf - 304.22KB )
Preuzmi
Opis osobe
(pdf - 297.41KB )
Preuzmi
Pripovijedanje
(pdf - 297.32KB )
Preuzmi
Stvaralačko prepričavanje
(pdf - 300.30KB )
Preuzmi
Pismo
(pdf - 280.56KB )
Preuzmi