Pearson GIK-ovi i tematski planovi

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Poptropica Starter GIK
(xlsx - 17.30KB )
Preuzmi
Poptropica 1 GIK
(xlsx - 21.92KB )
Preuzmi
Poptropica 2 GIK
(xlsx - 21.30KB )
Preuzmi
Poptopica - Units
(zip - 195.39KB )
Preuzmi
Poptropica tematski plan (blagdani)
(docx - 25.39KB )
Preuzmi
Wider World 1 GIK
(zip - 38.96KB )
Preuzmi
Wider World 2 GIK
(zip - 74.79KB )
Preuzmi
Wider World 3 GIK
(zip - 54.86KB )
Preuzmi
Wider World - teme
(zip - 89.95KB )
Preuzmi
GoGetter 2 GIK
(doc - 76.00KB )
Preuzmi
GoGetter 3 GIK
(doc - 97.00KB )
Preuzmi
GoGetter 4 GIK
(doc - 113.50KB )
Preuzmi
GoGetter - teme
(zip - 55.07KB )
Preuzmi
New Success Elementary GIK
(xls - 115.00KB )
Preuzmi
New Success Pre-intermediate GIK
(zip - 51.46KB )
Preuzmi
New Success Intermediate GIK
(zip - 180.19KB )
Preuzmi
New Success Upper-intermediate GIK
(zip - 156.50KB )
Preuzmi
Choices Elementary GIK
(xls - 100.00KB )
Preuzmi
Choices Pre-intermediate GIK
(zip - 100.16KB )
Preuzmi
Choices Intermediate GIK
(zip - 163.96KB )
Preuzmi
Choices Upper-intermediate GIK
(zip - 159.51KB )
Preuzmi
Focus 1 GIK
(zip - 102.92KB )
Preuzmi
Focus 2 GIK
(zip - 100.22KB )
Preuzmi
Focus 3 GIK
(zip - 100.72KB )
Preuzmi