Hrvatska krijesnica

Pregled cjelokupnoga gradiva Hrvatskoga jezika od 5. do 8. razreda.
Autor: Slavica Kovač, Martina Valec Rebić
Cijena: 20.00 €

Traži se novo znanje za novo doba

Hrvatska krijesnica daje jedan od putova prema novom znanju za novo doba. Novo znanje za novo doba pretpostavlja aktivni odnos prema stvarima, a ne pasivno prihvaćanje gotovih rješenja.

Tomu je prilagođen metodički instrumentarij ovoga udžbenika:

 • ispiši riječi koje pripadaju razgovornom jeziku mladih, a zatim ih napiši standardnim književnim jezikom,
 • napiši literarni sastavak na zadanu temu,
 • preobliku genitive u pridjeve,
 • dvije male i korisne aplikacije na kraju svakog nastavnog sadržaja: Dobro je znati i Pravopisni kutak.

Kao rijetko koji udžbenik hrvatskoga jezika Hrvatska krijesnica dobrodošla je pomoć učenicima i učiteljima hrvatskoga jezika pri ostvarivanju temeljnoga nastavnog cilja propisanoga Nastavnim planom i programom za hrvatski jezik – a to je osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju u svim priopćajnim situacijama u kojima se može zateći učenik osnovne škole.

Udžbenik i vježbenica bit će učenicima i učiteljima radni materijali za poticanje učeničke aktivnosti, istraživačkoga pristupa pri percepciji jezičnih zakonitosti hrvatskoga jezika i također dobar predložak za samostalno utvrđivanje gradiva.

Dobro, jednostavno i pregledno osmišljeno!

Udžbenički komplet sadrži:

 • Udžbenik
 • Radnu bilježnicu
 • Priručnik za učitelje
 • Ponavljalicu
 • Zbirku zadataka
 • Pravopisne razglednice
 • Slikokaze
 • Ispite znanja
 • Radnu bilježnicu za dopunski i individualizirani rad
 • Ispite znanja za dopunski i individualizirani rad
 • Zbirke testova za dodatni rad
 • Interaktivni CD
 • Plakate