Hrvatska čitanka 6

Hrvatska čitanka za 6. razred osnovne škole
Autor: Mirjana Jukić, Slavica Kovač, Iverka Kraševac, Dubravka Težak, Martina Tunuković, Martina Valec-Rebić
Hrvatska čitanka za dopunski i individualizirani rad za 6. razred osnovne škole
Autor: Vesna Dunatov, Anita Petrić, Marija Čelan-Mijić, Ivana Šabić
Radna bilježnica za 6. razred osnovne škole
Autor: Slavica Kovač, Mirjana Jukić, Danijela Zagorec