Sveučilišni udžbenici

Udžbenik o znanstvenome radu i pisanju akademskih radova
Autor: Dubravka Oraić Tolić
Cijena: 179.00 kn
Knjiga se bavi statusom kurikulske teorije i metodologije u Republici Hrvatskoj
Autor: Dragutin Rosandić
Cijena: 179.10 kn
Udžbenik namijenjen studentima društvenih znanosti i istraživačima društvenih pojava
Autor: Jasna Horvat, Josipa Mijoč
Cijena: 199.00 kn
Knjiga donosi pregled svih relevantnih turističkih regija i zemalja svijeta
Autor: Zoran Curić, Nikola Glamuzina, Vuk Tvrtko Opačić
Cijena: 239.00 kn
U knjizi je naglasak na učenju o drugim kulturama i potrebi oslobađanja od predrasuda
Autor: Marija Sablić
Cijena: 149.00 kn