Sveučilišni udžbenici

Knjiga se bavi statusom kurikulske teorije i metodologije u Republici Hrvatskoj
Autor: Dragutin Rosandić
Cijena: 26.41 €
Knjiga donosi pregled svih relevantnih turističkih regija i zemalja svijeta
Autor: Zoran Curić, Nikola Glamuzina, Vuk Tvrtko Opačić
Cijena: 31.72 €
U knjizi je naglasak na učenju o drugim kulturama i potrebi oslobađanja od predrasuda
Autor: Marija Sablić
Cijena: 19.77 €