Slikokazi

Slikokazi

Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik u svim razredima osnovne škole - Hrvatska krijesnica.  

 

Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodički predložak, tekst  lingvometodičkoga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same nastavne jedinice, Male jezične tajne (kako bolje razumjeti i naučiti jezične zakonitosti), izborni sadržaji pod naslovom Dobro je znati, Pravopisni i pravogovorni kutak.

 

Svaki slikokaz sadrži i sintezu naučenoga u rubrici Ponovimo, te zadatke za kratku vježbu u obliku nastavnih listića.

 

Preuzmite OVDJE slikokaze za 5. razred.

Preuzmite OVDJE slikokaze za 6. razred

Preuzmite OVDJE slikokaze za 7. razred.

Preuzmite OVDJE slikokaze za 8. razred.