Slikokazi za 7. razred

Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik u 7. razredu – Hrvatska krijesnica.  

 

Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodički predložak, tekst  lingvometodičkoga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same nastavne jedinice, Male jezične tajne (kako bolje razumjeti i naučiti jezične zakonitosti), izborni sadržaji pod naslovom Dobro je znati, Pravopisni i pravogovorni kutak. 

 

Svaki slikokaz sadrži i sintezu naučenoga u rubrici Ponovimo, te zadatke za kratku vježbu u obliku nastavnih listića.

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Rastavna rečenica
(pptx - 2.79MB )
Preuzmi
Objektna rečenica
(pptx - 3.43MB )
Preuzmi
Objekt
(pptx - 3.77MB )
Preuzmi
Nezavisnosložene rečenice
(pptx - 3.27MB )
Preuzmi
Neodređene zamjenice
(pptx - 4.80MB )
Preuzmi
Naglasci
(pptx - 3.88MB )
Preuzmi
Načinska rečenica
(pptx - 3.44MB )
Preuzmi
Mjesna rečenica
(pptx - 3.06MB )
Preuzmi
Jednostavna rečenica
(pptx - 2.67MB )
Preuzmi
Isključna rečenica
(pptx - 5.36MB )
Preuzmi
Atributna rečenica
(pptx - 3.07MB )
Preuzmi
Atribut
(pptx - 3.36MB )
Preuzmi
Povijest jezika
(pptx - 8.26MB )
Preuzmi
Predikatna rečenica
(pptx - 2.86MB )
Preuzmi
Priložne oznake
(pptx - 3.24MB )
Preuzmi
Apozicija
(pptx - 4.69MB )
Preuzmi
Zavisnosložena rečenica
(pptx - 3.15MB )
Preuzmi
Zaključne rečenice
(pptx - 5.25MB )
Preuzmi
Vremenske rečenice
(pptx - 3.08MB )
Preuzmi
Upitne i odnosne zamjenice
(pptx - 3.53MB )
Preuzmi
Suprotna rečenica
(pptx - 3.20MB )
Preuzmi
Subjektna rečenica
(pptx - 3.53MB )
Preuzmi
Složena rečenica
(pptx - 4.87MB )
Preuzmi
Sastavna rečenica
(pptx - 2.81MB )
Preuzmi
Samoznačne i suznačne riječi
(pptx - 4.13MB )
Preuzmi
Rastavna rečenica
(pptx - 2.79MB )
Preuzmi