Slikokazi za 8. razred

Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik Hrvatska krijesnica.  

 

Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodički predložak, tekst  lingvometodičkoga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same nastavne jedinice, Male jezične tajne (kako bolje razumjeti i naučiti jezične zakonitosti), izborni sadržaji pod naslovom Dobro je znati, Pravopisni i pravogovorni kutak. 

 

Svaki slikokaz sadrži i sintezu naučenoga u rubrici Ponovimo, te zadatke za kratku vježbu u obliku nastavnih listića. 

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Frazemi
(pptx - 6.38MB )
Preuzmi
Glagolski prilozi
(pptx - 5.76MB )
Preuzmi
Kraćenje i duljenje
(pptx - 5.87MB )
Preuzmi
Kratice
(pptx - 5.45MB )
Preuzmi
Nastajanje riječi posuđivanjem
(pptx - 6.15MB )
Preuzmi
Nastajanje riječi posuđivanjem značenja
(pptx - 5.85MB )
Preuzmi
Nepostojani a i jotacija
(pptx - 6.64MB )
Preuzmi
Osnovna obilježja hrvatskih narječja
(pptx - 6.63MB )
Preuzmi
Podjela glasova po mjestu tvorbe
(pptx - 6.32MB )
Preuzmi
Glasovi
(pptx - 7.53MB )
Preuzmi
Izricanje istovremenosti i prijevremenosti
(pptx - 6.25MB )
Preuzmi
Izricanje pogodbe mogučnosti i želje
(pptx - 6.22MB )
Preuzmi
Povijest jezika
(pptx - 9.32MB )
Preuzmi
Riječi jednaka oblika
(pptx - 5.26MB )
Preuzmi
Sibilarizacija i palatalizacija
(pptx - 5.79MB )
Preuzmi
Upravni govor
(pptx - 5.61MB )
Preuzmi
Veliko slovo u višeriječnnim imenima
(pptx - 7.75MB )
Preuzmi
Višestruko složena rečenica
(pptx - 5.84MB )
Preuzmi
Zavičajni govor
(pptx - 6.21MB )
Preuzmi
Jednačenje i ispadanje glasova
(pptx - 6.04MB )
Preuzmi
Podrijetlo riječi
(pptx - 6.49MB )
Preuzmi