Lektirni listići za 8. razred

Autor: Mila Galić, Meri Farac Jemrić
Cijena: 39.00 kn

 

Poštovane učiteljice i učitelji hrvatskoga jezika!

 

Na stranicama romana Psima ulaz zabranjen Melita Rundek o svojemu liku, dječaku Tomici, kaže: Od tada se stalno vraćao u knjižnicu po još. Još jednu, pa još jednu, pa još samo jednu knjigu. Još, još, nikako da se zasiti, nikako da stane.

 

Voljele bismo da u našim učionicama sjede učenici poput Tomice koji se raduju knjizi i pisanoj riječi; bolje reći žude za novim pustolovinama čitanja. Pitanje koje nas je potaknulo na osmišljavanja ovih lektirnih listića bilo je: Kako učenike zainteresirati za lektirno djelo, dovesti ih do spoznaje o vrijednosti djela te njegove uspješne interpretacije?

 

U osmišljavanju lektirnih listića vodile smo se ponajprije strategijama čitanja znajući koliko poteškoća učenicima zadaje razumijevanje pročitanoga djela, koliko je važno poticati njihovo nadgledanje u procesu čitanje (poznavanje ciljeva čitanja, razlikovanje bitnoga od nebitnoga, povezivanje s kontekstom i prijašnjim iskustvima čitanja, izvođenje zaključaka, opravdanost njihovih očekivanja i usporedba s njima).

 

Uz strategije čitanja razmišljale smo i o razvijanju vještina čitanja i pisanja kod učenika. Vještini pisanja svakako prethodi vještina čitanja koja je važna za učenje iz teksta, bez obzira na to je li tekst književni ili neknjiževni. Ovladavanje vještinom čitanja preduvjet je za razumijevanje teksta. Budući da je vještina pisanja najsloženija i najzahtjevnija, traži jasno oblikovanje misli, izražavanje rečenicama u skladu s jezičnim normama te stvaranje vezanoga teksta.

 

Stoga smo lektirne listiće osmislile kao povezivanje lektirnoga djela s nastavom književnosti i jezičnoga izražavanja. Tako su nastali listići za provjeru čitanja lektirnoga djela, za razumijevanje pročitanoga djela (svrha im je povezati lektirno djelo s nastavom književnosti) te listići za jezično izražavanje (omogućit će poniranje u književno djelo na kreativniji i potpuniji način). Posebnu pozornost posvetile smo jezičnomu izražavanju jer ono izravno utječe na razvijanje učenikovih komunikacijskih, jezičnih, socijalnih i drugih znanja i vještina.

 

Na kraju, pomozimo svojim učenicima da otkriju radosti u čitanju lektirnih djela, da spoznaju neistražene prostore u sebi i oko sebe. Neka im bogatstvo riječi navire kao dječaku Tomici iz romana Psima ulaz zabranjen, jer – Dobru knjigu čini dobar čitatelj. Pokušajmo stvoriti od naših učenika dobre čitatelje kako bi naši lektirni naslovi zaživjeli novim životima.

 

Autorice