Slikokazi za 6. razred

Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik u svim razredima osnovne škole - Hrvatska krijesnica.  

 

Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodički predložak, tekst  lingvometodičkoga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same nastavne jedinice, Male jezične tajne (kako bolje razumjeti i naučiti jezične zakonitosti), izborni sadržaji pod naslovom Dobro je znati, Pravopisni i pravogovorni kutak.

 

Svaki slikokaz sadrži i sintezu naučenoga u rubrici Ponovimo, te zadatke za kratku vježbu u obliku nastavnih listića.

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Vrste predikata
(pptx - 3.81MB )
Preuzmi
Glagoli po predmetu radnje
(pptx - 4.54MB )
Preuzmi
Futur prvi
(pptx - 4.80MB )
Preuzmi
Futur drugi
(pptx - 5.25MB )
Preuzmi
Imperfekt
(pptx - 3.85MB )
Preuzmi
Infinitiv
(pptx - 4.14MB )
Preuzmi
Aorist
(pptx - 4.36MB )
Preuzmi
Kondicional
(pptx - 4.45MB )
Preuzmi
Osobne zamjenice
(pptx - 4.04MB )
Preuzmi
Perfekt
(pptx - 4.96MB )
Preuzmi
Počeci hrvatske pismenosti
(pptx - 29.26MB )
Preuzmi
Glagoli po vidu
(pptx - 3.70MB )
Preuzmi
Gl. pridjevi i gl. imenica
(pptx - 4.61MB )
Preuzmi
Veliko početno slovo
(pptx - 3.10MB )
Preuzmi
Stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta
(pptx - 2.96MB )
Preuzmi
Rečenični i prevopisni znakovi
(pptx - 3.03MB )
Preuzmi
Prezent
(pptx - 5.18MB )
Preuzmi
Pokazne zamjenice
(pptx - 3.91MB )
Preuzmi
Posvojne zamjenice
(pptx - 3.68MB )
Preuzmi
Povratna zamjenica
(pptx - 3.84MB )
Preuzmi
Povratno-posvojna zamjenica
(pptx - 3.19MB )
Preuzmi
Pravopisni znakovi
(pptx - 2.97MB )
Preuzmi
Imperativ
(pptx - 3.62MB )
Preuzmi
Pluskvamperfekt
(pptx - 7.21MB )
Preuzmi