Slikokazi za 5. razred

Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik u svim razredima osnovne škole - Hrvatska krijesnica.  

 

Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodički predložak, tekst  lingvometodičkoga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same nastavne jedinice, Male jezične tajne (kako bolje razumjeti i naučiti jezične zakonitosti), izborni sadržaji pod naslovom Dobro je znati, Pravopisni i pravogovorni kutak.

 

Svaki slikokaz sadrži i sintezu naučenoga u rubrici Ponovimo, te zadatke za kratku vježbu u obliku nastavnih listića.

Učitelji, preuzmite sadržaj:
Zavičajni govori
(pptx - 4.86MB )
Preuzmi
Pravopisni znakovi
(pptx - 8.11MB )
Preuzmi
Pisanje riječi s ije i je
(pptx - 7.54MB )
Preuzmi
Nominativ
(pptx - 4.70MB )
Preuzmi
Materinski, službeni, manjinski i drugi jezik
(pptx - 5.13MB )
Preuzmi
Jednoznačnost i višeznačnost riječi
(pptx - 4.96MB )
Preuzmi
Instrumental
(pptx - 6.46MB )
Preuzmi
Imenice
(pptx - 5.83MB )
Preuzmi
Glagolska osoba
(ppt - 10.33MB )
Preuzmi
Dativ i lokativ
(ppt - 11.34MB )
Preuzmi
Brojevi
(ppt - 8.23MB )
Preuzmi
Akuzativ i genitiv
(ppt - 8.60MB )
Preuzmi
Hrvatski jezik
(pptx - 3.82MB )
Preuzmi
Predikat
(pptx - 5.22MB )
Preuzmi
Pridjevi
(pptx - 5.97MB )
Preuzmi
Zamjenice
(pptx - 5.86MB )
Preuzmi
Vokativ
(pptx - 8.51MB )
Preuzmi
Veznici
(pptx - 3.27MB )
Preuzmi
Veliko početno slovo
(pptx - 6.76MB )
Preuzmi
Usklici i čestice
(pptx - 4.14MB )
Preuzmi
Subjekt
(pptx - 3.95MB )
Preuzmi
Stupnjevanje pridjeva
(pptx - 6.84MB )
Preuzmi
Sklonidba pridjeva
(pptx - 7.00MB )
Preuzmi
Sklonidba imenica
(pptx - 5.28MB )
Preuzmi
Promjenjive i nepromjenjive riječi
(pptx - 6.43MB )
Preuzmi
Prilozi
(pptx - 6.17MB )
Preuzmi
Prijedlozi
(pptx - 4.28MB )
Preuzmi
Glagolski broj
(pptx - 9.99MB )
Preuzmi