Hrvatskoglagoljski brevijari: na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije autorice Marijane Tomić

Knjiga Hrvatskoglagoljski brevijari na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije namijenjena je učenicima, studentima i svima onima koji žele proširiti svoje znanje iz područja hrvatskoglagoljske pismenosti i kulture. U knjigu su ugrađeni rezultati istraživanja četiriju hrvatskoglagoljskih brevijara, dvaju rukopisnih i dvaju tiskanih, koje je bilo provedenog uz pomoć računalne tehnologije, čime je autorica zakoračila u područje digitalne humanistike kojoj je i u teorijskom smislu posvećen dio ovog udžbenika.

Iako relativno kratko, razdoblje razmeđa rukopisne i tiskane tradicije izuzetno je dinamično, a autorica ga zahvaća iz pozicije različitih disciplina, te glavnom tekstu knjige na bogatim rubnicama dodaje definicije osnovnih pojmova vezanih uz povijest knjige i pisma iuz proizvodnju rukopisnih kodeksa i knjiga tiskanih ručnim tiskom, s osobitom pozornošću obradivši teme vezane uz hrvatskoglagoljske rukopise i tiskane knjige te senjski kulturni krug.

Uz to, autorica upoznaje čitatelje s najvažnijim strukama i aspektima istraživanja kodeksa i pisama, sasuvremenim projektima koji istražuju različite aspekte knjige i pisma i zanimljivostima vezanim uz povijest hrvatskoglagoljske knjige, ali i drugih pismovnih kultura zapadnoeuropskog kulturnog kruga. Interdisciplinarnost pristupa i jasna obrazloženja osnovnih pojmova vezanih uz proizvodnju i povijest rukopisnih kodeksa i knjiga tiskanih ručnim tiskom te istraživanje koje suvremenom metodom izučava hrvatskoglagoljski korpus svrstava ovu knjigu u red udžbenika primjenjivih kako u nastavi hrvatskog jezika i povijesti, tako i u svim onim izvannastavnim aktivnostima vezanim uz teme povijest knjige i pisma te hrvatske knjižne, osobito glagoljske baštine.