14. literarni natječaj "Odjeci"

Nagrađujemo najbolji literarni rad učenika od V. do VIII. razreda napisan na satu hrvatskoga jezika ili u literarnoj grupi ove školske godine (2018./2019.).

Učitelji hrvatskoga jezika mogu prema vlastitom izboru poslati najbolji literarni rad napisan u tom razdoblju na adresu Školskog odjela Naklade LJEVAK.

Vodeći se kriterijem autonomnosti učitelja odlučili smo da svaki učitelj/ica temu pisanog rada bira samostalno, sukladno vlastitom planu rada. Nagrađujemo tri najbolja literarna rada. Nagradu će primiti učenik/ca, učitelj/ica koji je izabrao/la pisani rad i osnovna škola koju učenik/ca pohađa. U Zbornik će biti uvršteni samo oni radovi koje povjerenstvo odabere kao najbolje!

Za svakog učenika potrebno je dobiti potpisanu privolu roditelja za objavljivanje imena i prezimena učenika u Zborniku Odjeci.

Podaci o imenu i prezimenu učenika, razredu koji trenutno pohađa te naziv škole bit će objavljeni u Zborniku Odjeci za 2018./2019. godinu.

 

Bez pisane privole roditelja rad ne može biti uvršten u Zbornik!

Preuzimanje obrazaca pisane privole:

Zaštita osobnih podataka - izjava roditelji
Zaštita osobnih podataka - izjava učitelji mentori

 

Na svim radovima treba navesti ime i prezime učenika/ce, razred, ime i prezime učitelja/ice te naziv, adresu i pečat škole. Molimo Vas da radove šaljete u tiskanom i u digitalnom obliku.

 

Pisani radovi šalju se s naznakom "za natječaj" do 29. travnja 2019. g. na adresu:


Naklada LJEVAK Školski odjel

Kopačevski put 1c, 10000 Zagreb

 

Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 01/3887-789 ili e-mailom: skole@naklada-ljevak.hr.

Naklada Ljevak, Kopačevski put 1c, 10000 Zagreb