Metodički priručnik za nastavnike

U prijedlogu godišnjeg plana za svaki mjesec navedena su područja Kurikula uz razrađene odgojnoobrazovne ishode koji se mogu ostvariti u pojedinom mjesecu. Kako bi se olakšao prijelaz prema novom načinu planiranja, u prijedlogu izvedbenog tjednog plana navedene su i nastavne jedinice koje su u planu za određeni tjedan. Uz svaku nastavnu jedinicu stoji redni broj sata, vrsta sata, područje kojem pripada te odgojno-obrazovni ishodi koji se na tom satu ostvaruju. Nisu razrađeni već je upisana njihova oznaka. Prijedlog tjednog izvedbenog plana slijedi nastavne sadržaje početnice u potpunosti sa predviđenim satima lektire prema izboru učitelja te sadrži prijedloge sati iz područja Kulture i medija za svakimjesec.


Dio priručnika sa pripravama podijeljen je u 4 područja/ košuljice:

 

1.dio - Predvježbe i učenje tiskanih slova
2.dio - Jezični sadržaji
3.dio - Književnost i stvaralaštvo
4.dio - Kultura i mediji

 

Na prednjim stranicama košuljica nabrojani su i razrađeni odgojno-obrazovni ishodi i međupredmetne teme. U svakoj košuljici nalaze se pisane priprave koje sadrže tijek sata i razrađene aktivnosti utemeljene na metodici početnog čitanja i pisanja s mnogo primjera jezičnih igara koje se mogu primijeniti u svim etapama nastavnog sata. Uz tijek nastavnog sata, na desnoj strani priprave, nalaze se oznake ishoda koji se mogu ostvariti u određenoj etapi sata. Ono što je također jedinstveno i nalazi se u našem priručniku su i elementi ocjenjivanja rađeni prema Kurikulu koji obuhvaćaju sve ocjene od ocjene dovoljan do ocjene odličan.


Vjerujemo da ćete biti zadovoljni našim priručnikom i da će Vam olakšati rad s malenim prvašićima.