Novo iz Naklade Ljevak - za sve koji poučavaju hrvatski jezik

Knjiga Izazovi i umijeća učenja i poučavanja: hrvatski jezik i inkluzivni pristup vrstan je pregled teorijskih spoznaja, hrvatskih i svjetskih, u interdisciplinarnomu području koje obuhvaća poglavito kroatistiku, glotodidaktiku, odgojno-obrazovne znanosti. Daje i stručne spoznaje proizašle iz primijenjenolingvističkih istraživanja. Napisana je tako da je mogu čitati i zainteresirani koji nisu iskusni u području kojim se ona bavi jer objašnjava i oprimjeruje pojmove i kategorizacije. Knjiga je namijenjena svima koji poučavaju hrvatski, ali i druge jezike, a dijelom i druge predmete jer je jezik jedna od bitnih dijelova većine predmeta, što znači učiteljima i profesorima, ali i stručnim suradnicima i ostalima koji se bave sustavnim odgojem i obrazovanjem. 

prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Ova će knjiga naći široko područje primjene: prije svega u radu učitelja praktičara koji će u njoj naći mnoge poticaje za unapređenje neposredne nastavne prakse i procesa poučavanja, posebno u dijelu o inkluziji, koja je sve češći izazov za današnjega učitelja, te u pripremi studenata za usvajanje metodičkih znanja i načela koja će im omogućiti stjecanje komunikacijske kompetencije – najviše razine jezične kompetencije – i pripremiti ih za neposrednu nastavu s jasnom komunikacijskom svrhom.

Julijana Levak, prof., učitelj savjetnik, I. osnovna škola Čakovec

 

https://www.ljevak.hr/strucna-literatura/23746-izazovi-i-umijeca-ucenja-i-poucavanja-hrvatski-jezik-i-inkluzivni-pristup.html