PRIJAVITE SE NA OVOGODIŠNJE ODJEKE!

 

Kao i svake godine, nagrađujemo najbolji literarni rad učenika od V. do VIII. razreda napisan na satu hrvatskoga jezika ili u literarnoj grupi tijekom ove školske godine (2020./2021.).

 

Vodeći se kriterijem autonomnosti učitelja, odlučili smo da svaki učitelj/ica temu literarnog rada bira samostalno, sukladno vlastitom planu rada te po vlastitom izboru šalje najbolje literarne radove svojih učenika.

 

Nagrađujemo tri najbolja rada, a nagradu primaju učenik/ica, učitelj/ica koji/a je izabrao/la rad te osnovna škola koju učenik/ca pohađa.

 

Na svim prijavljenim radovima trebaju biti navedeni sljedeći podatci: ime i prezime učenika/ce, razred koji pohađa, ime i prezime učitelja/ice te naziv i adresa škole.

Molimo vas da radove šaljete isključivo u digitalnom obliku, tj. e-mailom.

 

Radove nam možete poslati do 10. svibnja 2021. s naznakom „za natječaj Odjeci“ na e-mail adresu: skole@naklada-ljevak.hr.

 

Za svakog učenika/cu potrebno je dobiti i dostaviti nam potpisanu privolu roditelja za objavu imena i prezimena učenika u Zborniku Odjeci. Podatci o imenu i prezimenu učenika/ce, razredu koji trenutno pohađa te naziv škole bit će objavljeni u Zborniku Odjeci za 2020./2021. godinu.

Bez potpisane privole roditelja rad ne može biti uvršten u Zbornik.